1. Zborovoði. Uza žièana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma.

2. Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo!

3. U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište.

4. Tu polomi strijele lukovima, štitove, maèeve, sve oružje.

5. Blistav si od svjetla, velièanstveniji od bregova drevnih.

6. Opljaèkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima.

7. Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji.

8. Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega.

9. S neba reèe presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje

10. kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.

11. Jer æe te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat æe te.

12. Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome

13. koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.

“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina