1. Zborovoði. Davidov. Psalam. Pjesma.

2. Bog nek' ustane! Razbježali se dušmani njegovi! Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim!

3. Kao što dim išèezava, i njih neka nestane! Kako se vosak topi na ognju, nek' nestane grešnika pred licem Božjim!

4. Pravedni neka se raduju, neka klikæu pred Bogom, neka klièu od radosti.

5. Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Poravnajte put onome koji ide pustinjom - kojemu je ime Jahve - i klièite pred njim!

6. Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom šatoru.

7. Napuštene okuæit æe Jahve, sužnjima pružit' sretnu slobodu: buntovnici samo ostaše u sažganoj pustinji.

8. Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, dok si prolazio pustinjom,

9. tresla se zemlja, nebo se rosilo pred Bogom, Sinaj drhtao pred Bogom, Bogom Izraela.

10. Blagoslovljen dažd pustio si, Bože, na baštinu svoju, okrijepio je umornu.

11. Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Bože, ti je spremi siromahu.

12. Jahve rijeè zadaje, veliko je mnoštvo radosnih vjesnika:

13. kraljevi vojska bježe te bježe, domaæice plijen dijele.

14. Dok vi poèivaste meðu stadima, krila golubice zablistaše srebrom, a njeno perje žuækastim zlatom:

15. ondje Svemoguæi razbijaše kraljeve, a ona poput snijega zablista na Salmonu.

16. Božanska je gora gora bašanska vrletna.

17. Zašto vi, gore vrletne, zavidno gledate na goru gdje se svidje Bogu prebivati? Jahve æe na njoj boraviti svagda!

18. Božja su kola bezbrojna, tisuæu tisuæa: Jahve sa Sinaja u Svetište dolazi!

19. Na visinu uzaðe vodeæi sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga.

20. Blagoslovljen Jahve dan za danom, nosi nas Bog, naš Spasitelj.

21. Bog naš jest Bog koji spasava, Jahve od smrti izbavlja.

22. Zaista, Bog æe satrti glave dušmana svojih, kuštravo tjeme onog što hodi u grijesima.

23. Reèe Gospodin: "Iz Bašana æu ih dovesti, dovest æu ih iz dubine mora,

24. da okupaš nogu u krvi, da jezici tvojih pasa imadnu dio od dušmana."

25. Ulazak ti, Bože, gledaju, ulazak moga Boga i Kralja u Svetište:

26. sprijeda pjevaèi, za njima sviraèi, u sredini djevojke s bubnjiæima.

27. "U sveèanim zborovima slavite Boga, slavite Jahvu, sinovi Izraelovi!"

28. Predvodi ih najmlaði, Benjamin, koji ide pred njima, ondje su knezovi Judini sa èetama svojim, knezovi Zebulunovi i knezovi Naftalijevi.

29. Pokaži, Bože, silu svoju, silu kojom se, Bože, boriš za nas

30. iz Hrama svojega u Jeruzalemu! Nek' ti kraljevi darove donose!

31. Ukroti neman u trsci, stado bikova s teladi naroda! Neka se prostru pred tobom sa srebrnim žezlima: rasprši narode koji se ratu vesele!

32. Nek' doðu velikani iz Egipta, Etiopija nek' pruži ruke Bogu!

33. Sva kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu, slavite Jahvu,

34. koji se vozi po nebu, po nebu iskonskom! Èuj, glasom grmi, glasom svojim silnim:

35. "Priznajte silu Božju!" Nad Izraelom velièanstvo njegovo, u oblacima sila njegova!

36. Strašan je Bog iz svojega Svetišta. Bog Izraelov daje moæ i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog!

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina