1. Davidov. Optuži, Jahve, tužitelje moje i napadni one koji mene napadaju!

2. Stavi oklop, uzmi štit svoj i ustani meni u pomoæ!

3. Zavitlaj kopljem i presretni progonitelje moje, reci mojoj duši: "Ja sam tvoje spasenje."

4. Nek' se smetu i postide koji život moj traže, nek' uzmaknu i nek' se posrame koji mi propast snuju!

5. Nek' budu k'o pljeva na vjetru kad ih Anðeo Jahvin potjera!

6. Mraèni i skliski bili im putovi kad ih Anðeo Jahvin bude gonio!

7. Bez razloga napeše mi mrežu, bez razloga grob duši mojoj iskopaše.

8. Propast æe ih stiæi iznenada, u mrežu koju napeše sami æe se uhvatiti, past æe u jamu što je iskopaše!

9. A moja æe duše klicati u Jahvi, radovat æe se u spasenju njegovu.

10. Sve æe kosti moje govoriti: Tko je, Jahve, poput tebe koji ubogog spasavaš od silnika, jadnika i siromaha od pljaèkaša?

11. Ustadoše svjedoci opaki: pitaju me za ono što ne znam.

12. Vraæaju mi zlo za dobro, duša moja zapada u osamu.

13. U bolesti njihovoj nosio sam kostrijet, dušu svoju postom morio, i molitva mi se u krilo vraæala.

14. Kao za prijateljem, za bratom - obilažah tužan; od žalosti se pogurih kao onaj što za majkom žali.

15. A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, skupiše se protiv mene da udare iznenada, i bez prestanka oni me razdiru.

16. Ruglom na ruglo iskušavaju me i zubima škripaju na mene.

17. O Jahve, dokle æeš gledati? Istrgni mi dušu nasrtajima njihovim, otmi lavovima jedino dobro moje!

18. Zahvalit æu ti u velikom zboru, slavit æu te meðu pukom brojnim.

19. Nek' se ne raduju nada mnom dušmani nepravedni, nek' ne namiguju oèima oni koji me nizašto mrze!

20. Jer oni ne misle o miru, veæ spletke snuju protiv mirnih u zemlji.

21. Razvaljuju svoja usta na me i govore: "Ha, ha, vidjesmo oèima svojim!"

22. Ti sve vidiš, o Jahve! Nemoj šutjeti! Gospode, od mene se ne udaljuj!

23. Preni se, ustani da me obraniš, Bože moj, Gospode, vodi parnicu moju!

24. Po svojoj me pravdi sudi, Jahve, Bože moj, nek' se ne raduju nada mnom!

25. Nek' ne misle u srcu: "Ispunila nam se želja!" Nek' ne reknu: "Progutali smo ga!"

26. Nek' se postide i posrame svi zajedno koji se nesreæi mojoj raduju! Nek' se odjenu stidom i sramotom oni koji se podižu na me!

27. Nek' radosno klièu kojima je pravo moje na srcu i nek' svagda govore: "Velik je Jahve! Milo mu je spasenje sluge njegova!"

28. A moj æe jezik kazivati pravdu tvoju i hvalu tebi navijeke.

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina