1. Aleluja! Hvalite ime Jahvino, hvalite, sluge Jahvine

2. koji u Domu Jahvinu stojite u predvorjima Doma Boga našega!

3. Hvalite Jahvu jer dobar je Jahve, pjevajte imenu njegovu jer je ljupko!

4. Jer Jahve sebi odabra Jakova, Izraela za dragu svojinu.

5. Znadem da je velik Jahve, da je nad bozima svim gospodar.

6. Što god se Jahvi svidi, to èini na nebu i na zemlji, na moru i u bezdanima.

7. Oblake diže s kraja zemlje; stvara kiši munje, vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

8. On Egiptu pobi prvoroðence, ljude i stoku podjednako.

9. On uèini znamenja i èudesa usred tebe, Egipte, protiv Faraona i svih slugu njegovih.

10. On pobi narode mnoge i pogubi kraljeve moæne:

11. Sihona, kralja amorejskog, i Oga, kralja bašanskog, i sva kraljevstva kanaanska.

12. I dade njihovu zemlju u baštinu, u baštinu Izraelu, narodu svom.

13. Ime tvoje, o Jahve, ostaje dovijeka i spomen na te, o Jahve, od koljena do koljena.

14. Jer Jahve štiti narod svoj, slugama svojim on je milostiv.

15. Kumiri poganski, srebro i zlato, ljudskih su ruku djelo:

16. usta imaju, a ne govore; oèi imaju, a ne vide;

17. uši imaju, a ne èuju; i nema daha u ustima njihovim.

18. Takvi su i oni koji ih napraviše i svi koji se u njih uzdaju.

19. Dome Izraelov, Jahvu blagoslivljaj! Dome Aronov, Jahvu blagoslivljaj!

20. Dome Levijev, Jahvu blagoslivljaj! Štovatelji Jahvini, Jahvu blagoslivljajte!

21. Blagoslovljen sa Siona Jahve koji prebiva u Jeruzalemu!

“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina