1. Hvalospjev. Davidov. $ALEF Slavit æu te, o Bože, kralju moj, ime æu tvoje blagoslivljat' uvijek i dovijeka. $BET

2. Svaki æu dan tebe slaviti, ime æu tvoje hvaliti uvijek i dovijeka. $GIMEL

3. Velik je Jahve i svake hvale dostojan, nedokuèiva je velièina njegova! $DALET

4. Naraštaj naraštaju kazuje djela tvoja i silu tvoju naviješta. $HE

5. Govore o blistavoj slavi tvoga velièanstva i èudesa tvoja objavljuju. $VAU

6. Kazuju strahovitu silu djela tvojih, velièinu tvoju pripovijedaju. $ZAJIN

7. Razglašuju spomen velike dobrote tvoje i pravednosti tvojoj klièu. $HET

8. Milostiv je Jahve i milosrdan, spor na srdžbu, bogat dobrotom. $TET

9. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim. $JOD

10. Nek' te slave, Jahve, sva djela tvoja i tvoji sveti nek' te blagoslivlju! $KAF

11. Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore $LAMED

12. da objave ljudskoj djeci silu tvoju i slavu divnoga kraljevstva tvoga. $MEM

13. Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vjeèno, tvoja vladavina za sva pokoljenja. $NUN Vjeran je Jahve u svim rijeèima svojim i svet u svim svojim djelima. $SAMEK

14. Jahve podupire sve koji posræu i pognute on uspravlja. $AJIN

15. Oèi sviju u tebe su uprte, ti im hranu daješ u pravo vrijeme. $PE

16. Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. $SADE

17. Pravedan si, Jahve, na svim putovima svojim i svet u svim svojim djelima. $KOF

18. Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno. $REŠ

19. On ispunja želje štovatelja svojih, sluša njihove vapaje i spasava ih. $ŠIN

20. Jahve štiti one koji njega ljube, a zlotvore sve æe zatrti. $TAU

21. Nek' usta moja kazuju hvalu Jahvinu i svako tijelo nek' slavi sveto ime njegovo - uvijek i dovijeka.

Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina