1. Zborovoði. Psalam. Davidov.

2. Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim, i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.

3. Izvuèe me iz jame propasti, iz blata kalnoga; noge mi stavi na hridinu, korake moje ukrijepi.

4. U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu. Vidjet æe mnogi i strah æe ih obuzeti: uzdanje æe svoje staviti u Jahvu.

5. Blago èovjeku koji se u Jahvu uzda, koji ne ide za štovateljima lažnih bogova, za onima koji se predaju prijevari.

6. Èudesa mnoga tvoriš, o Jahve, Bože moj, i namisli èudesne - ravna ti nema! Kazivat' ih i objavljivati želim, al' odveæ ih je da bi se nabrojit' mogli.

7. Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi, nego si mi uši otvorio: paljenice ni okajnice ne tražiš.

8. Tada rekoh: "Evo dolazim! U svitku knjige piše za mene:

9. Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim."

10. Tvoju æu pravdu naviještat' u velikom zboru, i usta svojih zatvoriti neæu, o Jahve, sve ti je znano.

11. Tvoju pravdu neæu kriti u srcu, kazivat æu vjernost tvoju i tvoj spas. Tajit neæu dobrote tvoje, ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

12. A ti, o Jahve, milosrða mi svog ne krati, dobrota tvoja i vjernost neka me svagda èuvaju.

13. Jer me okružiše nesreæe nebrojene, krivice me moje sustigoše da gledat' ne mogu: više ih je no vlasi na glavi, i srce mi je stoga klonulo.

14. Bilo ti milo, o Jahve, da me izbaviš; Gospodine, u pomoæ mi pohitaj!

15. Neka se postide i smetu svi koji mi o glavi rade. Nek' uzmaknu i neka se posrame koji se nesreæi mojoj raduju!

16. Neka se skamene u sramoti svojoj koji zlurado na me grohoæu!

17. Neka klièu i nek' se vesele u tebi svi koji te traže! Neka govore svagda: "Velik je Jahve!" svi koji spasenje tvoje ljube.

18. Bijedan sam ja i nevoljan, al' Jahve se brine za me. Ti si pomoæ moja i moj spasitelj; o Bože moj, ne kasni!

“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina