1. Aleluja! Pjevajte Jahvi pjesmu novu i u zboru svetih hvalu njegovu!

2. Nek' se raduje Izrael Stvoritelju svojem! Kralju svom neka klikæu sinovi Siona!

3. Neka u kolu hvale ime njegovo, bubnjem i citarom neka ga slave!

4. Jer Jahve ljubi narod svoj, spasenjem ovjenèava ponizne!

5. Neka se sveti raduju u slavi, neka klièu s ležaja svojih!

6. Nek' im pohvale Božje budu na ustima, maèevi dvosjekli u rukama

7. da nad pucima izvrše odmazdu i kaznu nad narodima;

8. da im kraljeve bace u lance, a odliènike u okove gvozdene;

9. da na njima izvrše sud davno napisan - nek' bude na èast svim svetima njegovim! Aleluja!

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina