1. Tebi si, Jahve, utjeèem, ne daj da se ikada postidim!

2. U pravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni uho k meni i spasi me!

3. Budi mi hrid utoèišta i èvrsta utvrda spasenja: jer ti si stijena i utvrda moja.

4. Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora, iz šake silnika i tlaèitelja:

5. jer ti si, o Gospode, ufanje moje, Jahve, uzdanje od moje mladosti!

6. Na te se oslanjam od utrobe; ti si mi zaštitnik od majèina krila: u te se svagda uzdam.

7. Mnogima postadoh èudo, jer ti si mi bio silna pomoæ.

8. Usta mi bijahu puna tvoje hvale, slaviše te svaki dan!

9. Ne zabaci me u starosti: kad mi malakšu sile, ne zapusti me!

10. Jer govore o meni moji dušmani, i koji me vrebaju složno se svjetuju:

11. "Bog ga je napustio; progonite ga i uhvatite jer nema tko da ga spasi!"

12. O Bože, ne stoj daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoæ!

13. Neka se postide i propadnu koji traže moj život; nek' se sramotom i stidom pokriju koji mi žele nesreæu!

14. A ja æu se uvijek uzdati, iz dana u dan hvaleæ' te sve više.

15. Ustima æu naviještati pravednost tvoju, povazdan pomoæ tvoju: jer im ne znam broja.

16. Kazivat æu silu Jahvinu, Gospode, slavit æu samo tvoju pravednost.

17. Bože, ti mi bijaše uèitelj od mladosti moje, i sve do sada naviještam èudesa tvoja.

18. Ni u starosti, kad posijedim, Bože, ne zapusti me, da kazujem mišicu tvoju naraštaju novom i svima buduæima silu tvoju,

19. i pravednost tvoju, Bože, koja seže do neba, kojom uèini velika djela. Bože, tko je kao ti!

20. Trpljenja mnoga i velika bacio si na me: ali ti æeš me opet oživiti i opet me podiæi iz dubine zemlje.

21. Poveæaj dostojanstvo moje i opet me utješi:

22. A ja æu uz harfu slaviti tvoju vjernost, o Bože, svirat æu ti u citaru, Sveèe Izraelov!

23. Moje æe usne klicati pjevajuæ' tebi i moja duša koju si spasio.

24. I moj æe jezik svagda slaviti pravdu tvoju, jer su postiðeni i posramljeni oni što traže moju nesreæu.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina