1. Salomonov. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu.

2. Nek' puku tvojem sudi pravedno, siromasima po pravici!

3. Nek' bregovi narodu urode mirom, a brežuljci pravdom.

4. Sudit æe pravo ubogim puèanima, djeci siromaha donijet æe spasenje, a tlaèitelja on æe smrviti.

5. I živjet æe dugo kao sunce i kao mjesec u sva pokoljenja.

6. Siæi æe kao rosa na travu, kao kiša što natapa zemlju!

7. U danima njegovim cvjetat æe pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca.

8. I vladat æe od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta.

9. Dušmani æe njegovi preda nj kleknuti i protivnici lizati prašinu.

10. Kraljevi Taršiša i otoka nosit æe dare, vladari od Arabije i Sabe danak donositi.

11. Klanjat æe mu se svi vladari, svi æe mu narodi služiti.

12. On æe spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoænika nema;

13. smilovat æe se ubogu i siromahu i spasit æe život nevoljniku:

14. oslobodit æe ih nepravde i nasilja, jer je dragocjena u njegovim oèima krv njihova.

15. Stog' neka živi! Neka ga daruju zlatom iz Arabije, nek' mole za njega svagda i neka ga blagoslivljaju!

16. Nek' bude izobila žita u zemlji, po vrhuncima klasje neka šušti k'o Libanon! I cvjetali stanovnici gradova kao trava na livadi.

17. Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka! Dok je sunca, živjelo mu ime! Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje, svi narodi nazivali blaženima!

18. Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, koji jedini tvori èudesa!

19. I blagoslovljeno slavno mu ime dovijeka! Sva se zemlja napunila slave njegove! Tako neka bude. Amen!

20. Time se završavaju molitve Jišajeva sina Davida.

“Leve Deus aos doente; valera’ mais do que qualquer tratamento!” São Padre Pio de Pietrelcina