1. Zborovoði. Po Jedutunu. Asafov. Psalam.

2. Glasom svojim Bogu vapijem, glas mi se Bogu diže i on me èuje.

3. U dan nevolje tražim Gospodina, noæu mi se ruka neumorno pruža k njemu, ne može se utješit' duša moja.

4. Spominjem se Boga i uzdišem; kad razmišljam, daha mi nestane.

5. Vjeðe moje držiš, potresen sam, ne mogu govoriti.

6. Mislim na drevne dane i sjeæam se davnih godina;

7. razmišljam noæu u srcu, mislim, i duh moj ispituje:

8. "Hoæe li Gospodin odbaciti zauvijek i hoæe li ikad još biti milostiv?

9. Je li njegova dobrota minula zauvijek, njegovo obeæanje propalo za sva pokoljenja?

10. Zar Bog je zaboravio da se smiluje, ili je gnjevan zatvorio smilovanje svoje?"

11. I govorim: "Ovo je bol moja: promijenila se desnica Višnjega."

12. Spominjem se djela Jahvinih, sjeæam se tvojih pradavnih èudesa.

13. Promatram sva djela tvoja, razmatram ono što si uèinio.

14. Svet je tvoj put, o Bože: koji je bog tako velik kao Bog naš?

15. Ti si Bog koji èudesa stvaraš, na pucima si pokazao silu svoju.

16. Mišicom si izbavio narod svoj, sinove Jakovljeve i Josipove.

17. Vode te ugledaše, Bože, ugledaše te vode i ustuknuše, bezdani se uzburkaše.

18. Oblaci prosuše vode, oblaci zatutnjiše gromom i tvoje strijele poletješe.

19. Grmljavina tvoja u vihoru zaori, munje rasvijetliše krug zemaljski, zemlja se zatrese i zadrhta.

20. Kroz more put se otvori tebi i tvoja staza kroz vode goleme, a tragova tvojih nitko ne vidje.

21. Ti si svoj narod vodio kao stado rukama Mojsija i Arona.

“Aquele que procura a vaidade das roupas não conseguirá jamais se revestir com a vida de Jesus Cristo.” São Padre Pio de Pietrelcina