1. Zborovoði. Psalam. Davidov. Bože, diko moja, nemoj šutjeti!

2. Usta bezbožna i prijevarna na me se otvaraju, govore mi jezikom lažljivim,

3. rijeèima me mržnje okružuju, bezrazložno me napadaju.

4. Za moju me ljubav oni optužuju, a ja se samo molim.

5. Uzvraæaju mi zlo za dobro, mržnju za ljubav moju.

6. "Digni protiv njega bezbožnika i tužitelj nek' mu stane zdesna!

7. Kad mu se bude sudilo, nek' bude osuðen, i molitva mu se za grijeh uzela!

8. Dani njegovi nek' budu malobrojni, njegovu službu nek' dobije drugi!

9. Djeca njegova nek' postanu siroèad, a njegova žena udovica!

10. Nek' mu djeca budu skitnice, prosjaci, nek' budu baèena iz opustjelih domova!

11. Nek' mu lihvar prigrabi sav posjed, tuðinci nek' razgrabe plod muke njegove!

12. Nitko ne imao prema njemu samilosti, nitko se ne smilovao siroèadi njegovoj!

13. Neka mu se zatre potomstvo, u drugome koljenu neka se utrne ime njegovo!

14. Spominjao se Jahve grijeha njegovih, i grijeh njegove majke nek' se ne izbriše:

15. nek budu svagda Jahvi pred oèima! Neka se sa zemlje izbriše spomen njihov!"

16. Jer se ne spomenu da èini milosrðe, veæ proganjaše bijedna i uboga i u smrt gonjaše èovjeka srca shrvana.

17. Prokletstvo je ljubio, pa neka ga stigne; blagoslova ne htjede, daleko nek' je od njega!

18. Prokletstvom nek' se odjene kao haljinom, neka kao voda uðe u njega i kao ulje u kosti njegove.

19. Bilo mu haljinom kojom se pokriva, pojas kojim se svagda paše!

20. Tako nek' plati Jahve tužiteljima mojim koji zlo govore protiv duše moje!

21. A ti, Jahve, Gospode, rad imena svog zauzmi se za me, spasi me jer je dobrostiva ljubav tvoja!

22. Jer bijedan sam i ubog, i srce je moje ranjeno u meni.

23. K'o sjena što se naginje ja nestajem, progone me kao skakavca.

24. Od posta mi koljena klecaju i tijelo moje omrša.

25. Ruglom sam njima postao, kimaju glavom kad me vide.

26. Pomozi mi, Jahve, Bože moj, po doborti me svojoj spasi!

27. Nek' upoznaju da je ovo ruka tvoja i da si ti ovo uèinio, Jahve!

28. Oni nek' proklinju, ti blagoslivljaj; nek' se postide koji se na me podižu, a sluga tvoj nek' se raduje!

29. Stidom nek' se odjenu tužitelji moji i sramotom svojom nek' se k'o plaštem pokriju!

30. Slavit æu Jahvu iz svega grla i hvalit' ga u veliku mnoštvu

31. jer stoji s desne siromahu da mu dušu spasi od sudaca.

“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina