1. Psalam. Asafov Kako je dobar Bog èestitima, Bog onima koji su èista srca!

2. A meni umalo noge ne posrnuše, zamalo koraci ne okliznuše,

3. jer zloèincima zavidjeh motreæi sreæu grešnika.

4. Nikakvu patnju ne snose, pretilo je tijelo njihovo.

5. Ne žive u mukama smrtnika, ljudske ih nevolje ne biju.

6. Stoga je oholost ogrlica vratu njihovu, a nasilje haljina koja ih pokriva.

7. Iz pretila srca izlazi opakost njihova, srca im se prelijevaju ispraznim tlapnjama.

8. Podsmjehuju se i zlobno govore, nasiljem prijete odozgo.

9. Ustima na nebo nasræu, a jezik se njihov obara na zemlju.

10. Zato moj narod za njima leti i srèe obilne vode

11. pa veli: "Kako da dozna Bog? Spoznaje li Svevišnji?"

12. Eto, takvi su grešnici: uvijek spokojni, bogatstvo zgræu.

13. Jesam li, dakle, samo ja uzalud èuvao srce èisto i u nedužnosti prao ruke

14. kad sam primao udarce svaki dan i kaznu jutro za jutrom?

15. Da sam kazao: "Govorit æu kao i oni", izdao bih rod sinova tvojih.

16. Promišljah tada da bih spoznao: al' mi se uèini muèno u oèima mojim

17. sve dok ne naðoh ulaz u Božje svetinje pa prozreh kakav im je svršetak.

18. Zaista, na klizavu stazu ti ih postavljaš, u propast ih obaraš.

19. Kako uèas propadoše, nestaše, užas ih izjede!

20. Kao što èovjek prezire san kad se probudi, tako æeš, Gospode, prezreti lik im kada ustaneš.

21. Kad mi duša bijaše ojaðena, a bubrezi probodeni,

22. bezumnik bijah bez razbora, k'o živinèe pred tobom.

23. Al' æu odsad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju:

24. vodit æeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju.

25. Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji.

26. Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka!

27. Doista, propast æe oni koji se udaljuju od tebe, istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri.

28. A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi. Pripovijedat æu sva tvoja djela na vratima Kæeri sionske.

“O santo silêncio nos permite ouvir mais claramente a voz de Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina