Gefunden 45 Ergebnisse für: pravda

 • Dakle, sinovi moji, vidite kakvu snagu ima milostinja i kako pravda spašava." To rekavši, izdahnu. Bijaše mu sto pedeset i osam godina. Tobija mu priredi èastan ukop. (Tobija 14, 11)

 • Djelo bestidno time bih poèinio, zloèin kojem pravda treba da presudi, (Knjiga o Jobu 31, 11)

 • Opakost tvoja tebi sliène pogaða i pravda tvoja èovjeku koristi. (Knjiga o Jobu 35, 8)

 • Pravda æe tvoja zasjati k'o svjetlost i tvoje pravo k'o sunce podnevno. $DALET (Psalmi 37, 6)

 • U danima njegovim cvjetat æe pravda i mir velik - sve dok bude mjeseca. (Psalmi 72, 7)

 • Ljubav æe se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti. (Psalmi 85, 11)

 • Vjernost æe nicat' iz zemlje, Pravda æe gledat' s nebesa. (Psalmi 85, 12)

 • Pravda æe stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih. (Psalmi 85, 14)

 • Zar se u tmini objavljuju èudesa tvoja i tvoja pravda u Zaboravu? (Psalmi 88, 13)

 • Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koraèaju pred tobom. (Psalmi 89, 15)

 • Oblak i tama ovijaju njega, pravda i pravo temelji su prijestolja njegova. (Psalmi 97, 2)

 • Al' ljubav Jahvina vjeèna je nad onima što ga se boje i njegova pravda nad sinovima sinova, (Psalmi 103, 17)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina