1. Tužaljka. Davidova. Ispjeva je Jahvi zbog Kuša Benjaminovca.

2. O Jahve, Bože moj, tebi se utjeèem, od svih progonitelja spasi me, oslobodi,

3. da mi dušu ne zgrabe kao lav što razdire, a nema tko da izbavi.

4. Jahve, Bože moj, ako to uèinih, ako je nepravda na rukama mojim,

5. ako zlom uzvratih prijatelju, ili oplijenih nepravedna tužitelja:

6. neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, neka mi život u zemlju satre i jetru u prašinu baci.

7. Ustani, Jahve, u svom gnjevu, digni se na bijes tlaèitelja mojih. Probudi se! Sud mi sazovi!

8. Neka te okruži skupština narodna, nad njom sjedni visoko!

9. O Jahve, dosudi mi pravo po pravosti mojoj i po nevinosti koja je u meni.

10. Dokrajèi bezakonje zlotvora, pravedna podigni, pravedni Bože koji pronièeš srca i bubrege.

11. Meni je štit Bog koji spasava èestita srca.

12. Bog je pravedan sudac, on povazdan prijeti:

13. ako se ne obrate, maè æe naoštriti, luk æe svoj zapet' i pravo smjerit'.

14. Spremit æe za njih smrtonosno oružje, strijele æe svoje užariti.

15. Eto, zlotvor zaèe nepravdu, otrudnje pakošæu i podlost rodi.

16. Iskopa jamu i prodube; sam u jamu svoju pade!

17. Pakost æe njegova pasti njemu na glavu, njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.

18. A ja æu hvaliti Jahvu zbog pravde njegove i pjevat æu imenu Jahve višnjega.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina