1. Hodoèasnièka pjesma. Kad Jahve vraæaše sužnjeve sionske, bilo nam je k'o da snivamo.

2. Usta nam bjehu puna smijeha, a jezik klicanja. Meðu poganima tad se govorilo: "Velika im djela Jahve uèini!"

3. Velika nam djela uèini Jahve: opet smo radosni!

4. Vrati, o Jahve, sužnjeve naše k'o potoke negepske!

5. Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi.

6. Išli su plaèuæi noseæi sjeme sjetveno: vraæat æe se s pjesmom, noseæi snoplje svoje.

“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina