1. Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:

2. Kološanima, svetoj i vjernoj braæi u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega!

3. Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleæi.

4. Jer èuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima

5. poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste veæ èuli u Rijeèi istine -

6. evanðelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i meðu vama od dana kad ste èuli i spoznali milost Božju po istini,

7. kako ste nauèili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,

8. on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.

9. Zato i mi, od dana kada to èusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaæanju duhovnome:

10. da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastuæi u spoznaji Božjoj;

11. osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost;

12. s radošæu zahvaljujuæi Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

13. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,

14. u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.

15. On je slika Boga nevidljivoga, Prvoroðenac svakog stvorenja.

16. Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:

17. on je prije svega i sve stoji u njemu.

18. On je Glava Tijela, Crkve; on je Poèetak, Prvoroðenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.

19. Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu

20. i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.

21. I vas, nekoæ po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,

22. sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.

23. Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanðelja koje èuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.

24. Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu.

25. Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Rijeè Božju -

26. otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada oèitovano svetima njegovim.

27. Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo meðu poganima: to jest Krist u vama, nada slave!

28. Njega mi navješæujemo, opominjuæi svakoga èovjeka, pouèavajuæi svakoga èovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga èovjeka doveli do savršenstva u Kristu.

29. Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošæu koja u meni snažno djeluje.

“Quando fizer o bem, esqueça. Se fizer o mal, pense no que fez e se arrependa.” São Padre Pio de Pietrelcina