1. Zborovoði. Od sluge Jahvina Davida.

2. Grešan je naum u srcu zlotvora, straha Božjega nema on pred oèima.

3. Sam sebi on laska suviše, grijeha svog ne vidi i ne mrzi.

4. Rijeèi usta njegovih prijevara su i zlodjelo, za razumnost i dobro on više ne mari.

5. Bezakonje smišlja na postelji svojoj, na opaku ostaje putu, od zla ne odustaje.

6. Do neba je, Jahve, dobrota tvoja, do oblaka vjernost tvoja.

7. Pravednost je tvoja k'o Božji vrhunci, a sudovi tvoji k'o duboko more: ljude i stoku ti, Jahve, spasavaš.

8. Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju;

9. site se pretilinom Doma tvojega, potocima svojih slasti ti ih napajaš.

10. U tebi je izvor životni, tvojom svjetlošæu mi svjetlost vidimo.

11. Zakrili dobrotom sve koji te štuju i pravednošæu svojom sve koji su srca èestita.

12. Neka me ne zgazi noga ohola, i ruka grešnika neka me ne goni.

13. Gle, padoše koji èine bezakonje: oboreni su da više ne ustanu.

“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina