1. Aleluja! Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama!

2. Hvalite ga, svi anðeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove!

3. Hvalite ga, sunce i mjeseèe, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne!

4. Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim!

5. Neka hvale ime Jahvino jer on zapovjedi i postadoše.

6. Postavi ih zauvijek i dovijeka po zakonu koji neæe proæi.

7. Hvalite Jahvu sa zemlje, nemani morske i svi bezdani!

8. Ognju i grÓade, sniježe i maglo, olujni vjetre, što rijeè njegovu izvršavaš!

9. Gore i svi brežuljci, plodonosna stabla i svi cedrovi!

10. Zvijeri i sve životinje, gmizavci i ptice krilate!

11. Zemaljski kraljevi i svi narodi, knezovi i suci zemaljski!

12. Mladiæi i djevojke, starci s djecom zajedno:

13. nek' svi hvale ime Jahvino, jer jedino je njegovo ime uzvišeno! Njegovo velièanstvo zemlju i nebo nadvisuje,

14. on podiže snagu svom narodu, on proslavlja svete svoje, sinove Izraelove - narod njemu blizak. Aleluja!

“Faltar com a caridade¨¦ como ferir a pupila dos olhos de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina