1. Psalam. Davidov. Dok David bijaše u Judejskoj pustinji.

2. O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeða duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

3. U Svetištu sam tebe motrio gledajuæ' ti moæ i slavu.

4. Ljubav je tvoja bolja od života, moje æe te usne slavit'.

5. Tako æu te slavit' za života, u tvoje æu ime ruke dizati.

6. Duša æe mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit æu te kliktavim ustima.

7. Na postelji se tebe spominjem, u bdjenjima noænim mislim na tebe.

8. Ti postade meni pomoæ, klièem u sjeni krila tvojih.

9. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži.

10. Oni što dušu u propast guraju neka siðu u dubinu zemlje,

11. nek' vlasti maèa predani budu, nek' postanu plijen šakalima.

12. A kralj æe se radovat' u Bogu, slavit æe se tko se kune njime, jer æe lašcima biti zaèepljena usta.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina