1. Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!

2. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!

“Jesus vê, conhece e pesa todas as suas ações.” São Padre Pio de Pietrelcina