1. Poslije smrti Ahabove pobuni se Moab protiv Izraela.

2. Kako Ahazja bijaše pao preko prozorske rešetke svoje gornje odaje u Samariji i ozlijedio se, posla glasnike kojima reèe: "Idite, pitajte Baal Zebuba, boga ekronskog, hoæu li ozdraviti od ove bolesti."

3. Ali je Anðeo Jahvin rekao Iliji Tišbijcu: "Ustani! Idi u susret glasnicima samarijanskoga kralja i reci im: 'Zar nema Boga u Izraelu te se idete savjetovati s Baal Zebubom, bogom ekronskim?'

4. I zato veli Jahve ovako: 'Neæeš siæi s postelje u koju si se popeo; sigurno æeš umrijeti.'" I ode Ilija.

5. Glasnici se vratiše k Ahazji, a on im reèe: "Kako to da ste se veæ vratili?"

6. Oni mu odgovoriše: "Sreo nas neki èovjek i rekao nam: 'Idite, vratite se pred kralja koji vas je poslao i recite mu: Ovako veli Jahve: Zar nema Boga u Izraelu te si poslao po savjet k Baal Zebubu, bogu ekronskom? Zato neæeš siæi s postelje na koju si se popeo, nego æeš umrijeti.'"

7. On ih upita: "Kakav bijaše na oèi taj èovjek koji vas je sreo i rekao vam te rijeèi?"

8. A oni mu odgovoriše: "Bio je to èovjek u kožuhu i s kožnim pojasom oko bedara." On reèe: "To je Ilija Tišbijac!"

9. Tada mu posla pedesetnika s njegovom pedesetoricom i ode taj k njemu i, našavši ga gdje sjedi na vrhu brijega, reèe mu: "Èovjeèe Božji! Kralj je naredio: Siði!"

10. Ilija odgovori i reèe pedesetniku: "Ako sam èovjek Božji, neka oganj siðe s neba i neka te proguta, tebe i tvoju pedesetoricu." I oganj se spusti s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu.

11. Kralj mu posla drugoga pedesetnika i njegovu pedesetoricu; a taj, kad doðe, reèe mu: "Èovjeèe Božji! Kralj je ovo zapovjedio: Brže siði!"

12. Ilija odgovori i reèe mu: "Ako sam èovjek Božji, neka siðe oganj s neba i proguta tebe i tvoju pedesetoricu." I spusti se oganj s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu.

13. Kralj posla opet treæega pedesetnika i njegovu pedesetoricu. Treæi pedesetnik doðe, prignu koljena pred Ilijom i zamoli ga ovako: "Èovjeèe Božji! Neka bude dragocjen u tvojim oèima moj život i život ovih pedeset tvojih slugu!

14. Oganj se spustio s neba i progutao je oba pedesetnika s njihovom pedesetoricom; ali sada neka barem moj život bude dragocjen u tvojim oèima!"

15. Anðeo Jahvin reèe Iliji: "Siði s njim, ne boj se!" On ustade i siðe s njim pred kralja

16. i reèe mu: "Ovako veli Jahve: zato što si slao glasnike Baal Zebubu, bogu ekronskom, po savjet, neæeš siæi s postelje na koju si se popeo, nego æeš umrijeti."

17. I umrije po rijeèi Jahvinoj koju je objavio Ilija. A Joram, njegov brat, zakralji se mjesto njega druge godine Jorama, sina Jošafata, judejskoga kralja, jer ovaj nije imao sinova.

18. Ostala povijest Ahazje, sve što je uèinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina