1. Zborovoði. Uza žièana glazbala. Pouèna pjesma. Davidova.

2. Poèuj mi, Bože, molitvu, ne krij se molbi mojoj:

3. obazri se na me i usliši me! Muèim se u svojoj tjeskobi,

4. zbuni me vika dušmanska i tlaèenje grešnièko. Navališe na me nesreæom, bijesno me progone.

5. Srce mi je ustreptalo i strah me samrtni spopade.

6. Užas me i trepet hvata, groza me obuze.

7. Zavapih: "O, da su mi krila golubinja, odletio bih da otpoèinem!

8. Daleko, daleko bih letio, u pustinji se nastanio;

9. brzo bih si potražio sklonište od bijesne oluje i vihora."

10. Smeti ih, Gospode, podvoji im jezike, jer nasilje i svaðu vidim u gradu;

11. danju i noæu zidinama kruže; bezakonja su i nevolje u njemu.

12. Usred njega zasjede, s ulica mu nepravda i podlost ne odlaze.

13. Da me pogrdio dušmanin, bio bih podnio; da se digao na me koji me mrzi, pred njim bih se sakrio.

14. Ali ti, ti si to bio, meni jednak, prijatelj moj, moj pouzdanik

15. s kojim sam slatko drugovao i složno hodismo u Domu Božjemu.

16. Smrt neka ih zaskoèi, živi nek' siðu u Podzemlje jer im je pakost u stanu i srcu.

17. A ja æu Boga prizvati, i Jahve æe me spasiti.

18. Veèerom, jutrom i o podne tužan æu jecati, i on æe èuti vapaj moj.

19. Dat æe mi mira od onih koji me progone: jer mnogi su protiv mene.

20. Bog æe èuti i njih poniziti, Onaj koji kraljuje odvijeka, jer se ne popravljaju, Boga se ne boje.

21. Podižu ruke na prijatelje, savez svoj oskvrnjuju.

22. Usta su im glaða od maslaca, a srce ratoborno; rijeèi blaže od ulja, a oni - isukani maèevi.

23. Povjeri Jahvi svu svoju brigu, i on æe te pokrijepiti: neæe dati da ikada posrne pravednik.

24. A njih ti, o Bože, strmoglavi u jamu grobnu! Krvoloci i varalice ni polovicu dana neæe doživjeti! A ja se u tebe uzdam!

“Resigna-te a ser neste momento uma pequena abelha. E enquanto esperas ser uma grande abelha, ágil, hábil, capaz de fabricar bom mel, humilha-te com muito amor perante Deus e os homens, pois Deus fala aos que se mantêm diante dele humildemente”. São Padre Pio de Pietrelcina