Gefunden 54 Ergebnisse für: istina

 • Pošaljite jednoga izmeðu sebe da vam dovede brata, a vi ostali u zatvor! Tako æu iskušati vaše rijeèi i vidjeti je li u vas istina ili nije. Inaèe, tako mi faraona, vi ste uhode!" (Knjiga Postanka 42, 16)

 • tada dobro istraži, raspitaj se i temeljito izvidi. Bude li istina i doista se ta grozota uèinila u tvojoj sredini, (Ponovljeni zakon 13, 15)

 • i tebi se to javi i ti to èuješ, onda pomno istraži; i bude li istina i doista se ta grozota uèinila u Izraelu, (Ponovljeni zakon 17, 4)

 • Ali žena uze ona dva èovjeka, sakri ih i reèe: "Istina, ti su ljudi došli k meni, ali ja nisam znala odakle su. (Jošua 2, 4)

 • Tada reèe druga žena: "Ne, nije tako. Moj je sin onaj živi, a tvoj je onaj koji je mrtav!" A prva joj odvrati: "Nije istina! Tvoj je sin onaj koji je mrtav, a moj je onaj koji živi!" I tako se prepirahu pred kraljem. (Prva knjiga o kraljevima 3, 22)

 • Tada reèe kralju: "Istina je bila što sam u svojoj zemlji èula o tebi i o tvojoj mudrosti. (Prva knjiga o kraljevima 10, 6)

 • Istina je, o Jahve, asirski su kraljevi zatrli narode i zemlje njihove; (Druga knjiga o kraljevima 19, 17)

 • Tada reèe kralju: "Istina je bila što sam u svojoj zemlji èula o tebi i o tvojoj mudrosti. (Druga knjiga Ljetopisa 9, 5)

 • "Pravedan si, Gospode, sva su tvoja djela i svi tvoji putovi milosrðe i istina: ti si sudac svijeta. (Tobija 3, 2)

 • Sve motrismo ovo: istina je živa! zato sve za dobro svoje ti poslušaj." (Knjiga o Jobu 5, 27)

 • Sve su staze Jahvine istina i ljubav za onog koji èuva Savez njegov i propise. $LAMED (Psalmi 25, 10)

 • Pravda i Pravednost temelj su prijestolja tvoga, Ljubav i Istina koraèaju pred tobom. (Psalmi 89, 15)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina