Gefunden 9 Ergebnisse für: otkupljenje

  • nek' Izrael èeka Jahvu. Jer je u Jahve milosrðe i obilno je u njega otkupljenje; (Psalmi 130, 7)

  • Upravo u taj èas nadoðe. Hvalila je Boga i svima koji išèekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu. (Evanðelje po Luki 2, 38)

  • Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje." (Evanðelje po Luki 21, 28)

  • Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo išèekujuæi posinstvo, otkupljenje svoga tijela. (Poslanica Rimljanima 8, 23)

  • Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posveæenje, i otkupljenje, (Prva poslanica Korinæanima 1, 30)

  • u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti. (Poslanica Efežanima 1, 7)

  • u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha. (Poslanica Kološanima 1, 14)

  • i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uðe jednom zauvijek u Svetinju i naðe vjeèno otkupljenje. (Poslanica Hebrejima 9, 12)

  • A radi ovoga je Posrednik novoga Saveza: da po smrti za otkupljenje prekršaja iz starog Saveza pozvani zadobiju obeæanu vjeènu baštinu. (Poslanica Hebrejima 9, 15)


“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina