1. Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!

2. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!

“O Anjo de Deus não nos abandona jamais.” São Padre Pio de Pietrelcina