1. Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!

2. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!
Visite nossa livraria“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina