1. Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!

2. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina