1. Alleluja. Chwalcie Pana, wszystkie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy,

2. bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki.

“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina