1. Aleluja! Hvalite Jahvu, svi puci, slavite ga, svi narodi!

2. Silna je prema nama ljubav njegova, i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!

“Somente por meio de Jesus podemos esperar a salvação.” São Padre Pio de Pietrelcina