1. Psalam. Davidov. Dok David bijaše u Judejskoj pustinji.

2. O Bože, ti si Bog moj: gorljivo tebe tražim; tebe žeða duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

3. U Svetištu sam tebe motrio gledajuæ' ti moæ i slavu.

4. Ljubav je tvoja bolja od života, moje æe te usne slavit'.

5. Tako æu te slavit' za života, u tvoje æu ime ruke dizati.

6. Duša æe mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit æu te kliktavim ustima.

7. Na postelji se tebe spominjem, u bdjenjima noænim mislim na tebe.

8. Ti postade meni pomoæ, klièem u sjeni krila tvojih.

9. Duša se moja k tebi privija, desnica me tvoja drži.

10. Oni što dušu u propast guraju neka siðu u dubinu zemlje,

11. nek' vlasti maèa predani budu, nek' postanu plijen šakalima.

12. A kralj æe se radovat' u Bogu, slavit æe se tko se kune njime, jer æe lašcima biti zaèepljena usta.

“Tenhamos sempre horror ao pecado mortal e nunca deixemos de caminhar na estrada da santa eternidade.” São Padre Pio de Pietrelcina