1. (A karvezetõnek - Dávid zsoltára.)

2. Fölkel az Isten, ellenségei szétszóródnak, futnak színe elõl, akik gyûlölik.

3. Eloszlanak, mint a füst eloszlik. Ahogy a viasz elolvad a tûznél, úgy semmisülnek meg a bûnösök Isten színe elõtt.

4. Az igazak ellenben örülnek, ujjonganak Isten színe elõtt, ujjonganak örömükben.

5. Énekeljetek az Úrnak, zengjetek nevének dicséretet, készítsétek neki az utat, amely átvezet a felhõk fölött! Örüljetek az Úrban, ujjongjatok színe elõtt!

6. Az árvák atyja, özvegyek védelmezõje - ez az Isten szent hajlékában.

7. Isten otthont ad a hontalannak, a fogolynak visszaadja szabadságát. Csak a lázadók maradnak a kietlen pusztán.

8. Istenünk, te néped elõtt vonultál, amikor a pusztában áthaladtál:

9. megremegett akkor a föld, Isten színe elõtt szétfolytak az egek, Istennek, Izrael Istenének színe elõtt.

10. Örökségednek bõ esõt adtál, Istenünk, amikor elgyengült, erõre kapattad.

11. Itt adtál nyájadnak, Istenünk, hazát, jóságodban szerezted azt a szegénynek.

12. Az Úr üzenetet bíz a hírvivõkre: hatalmas sereget."

13. Királyok menekülnek, seregek futottak, a ház szépe zsákmányt osztott.

14. Amikor ott táboroztak a karámok között, a galamb szárnyát ezüsttel rakták ki, zöldellõ arany csillogott szárnyain.

15. "A Mindenható elûzött Ékszerük, mint hó a Calmonon.

16. Básán hegye Isten hegye, Básán hegye magas csúcs.

17. Miért nézitek irigykedve, ti magas kúpok, azt a hegyet, amit Isten lakóhelyül választott? Igen, az Úr ott lakik örökre.

18. Isten kocsija tömérdek, ezerszer ezer. Így vonul az Úr a Siontól a szentélybe.

19. Felszálltál a magasba, foglyaidat magaddal vitted, embereket tettél magadévá, ó Isten, olyanokat is, akik konokul ellenálltak házadnak, Uram.

20. Áldott legyen az Úr mindennap, õ viseli terhünket.

21. Isten a mi üdvösségünk! Üdvösség Istene a mi Istenünk, az Úr, a Hatalmas megóv a haláltól.

22. Valóban, az Isten szétzúzza ellenségei fejét, az üstökét azoknak, akik bûnben élnek.

23. Így szól az Úr: "Lehozom õket Básánból, kihozom õket a tenger mélyébõl,

24. hogy lábadat vérükben fürösszed, s kutyáid is falják fel ellenségeidbõl részüket."

25. Látjuk bevonulásodat, Istenünk, királyunk és Istenünk bevonulását a szentélybe.

26. Elöl az énekesek, majd a hárfások következnek, közben a leányok, dobjaikat verve.

27. "Magasztaljátok Istent ünnepi kórusban, magasztaljátok Istent, kik Izraeltõl származtok!"

28. Itt van Benjamin, a legfiatalabb - legelöl megy. Itt vannak Júda elõkelõi csapatostul. Zebulun elõkelõi, Naftali elõkelõi.

29. Isten, mutasd meg hatalmadat, Isten, aki értünk munkálkodol!

30. Templomod tiszteletére, amely Jeruzsálemben áll, királyok szentelnek neked áldozatot.

31. Hatalmad mutasd meg a nádas vadjain, a tulkok csordáján s a népek borjain. Hódoljanak neked arany és ezüst ékszerekkel! Szórd szét a népeket, amelyek a harcban lelik örömüket!

32. Jöjjenek Egyiptom nagyjai, Etiópia nyújtsa ki kezét Isten felé,

33. föld birodalmai, énekeljetek Istennek! Zengjetek dicséretet az Úrnak,

34. aki áthalad az egek egein, az õsrégi egeken. Íme, hallatja hangját, szavának erejét.

35. Ismerjétek el Isten hatalmát! Fölsége Izrael fölött tündököl, magasan a felhõkben felragyog hatalma.

36. Félelmetes az Isten az õ szent helyén, Izrael Istene, õ ad népének erõt és hatalmat. Áldott legyen az Isten!

“Reze, reze! Quem muito reza se salva e salva os outros. E qual oração pode ser mais bela e mais aceita a Nossa Senhora do que o Rosario?” São Padre Pio de Pietrelcina