15. U haljini od veza šarena kralju je dovode, pratnja su joj djevice, druge njezine.
“Se quiser me encontrar, vá visitar Jesus Sacramentado; eu também estou sempre lá.” São Padre Pio de Pietrelcina