1. Ne èini zla, pa te zlo neæe stiæi.

2. Kloni se nepravde, i ona æe biti daleko od tebe.

3. Ne sij, sine moj, u brazde nepravde, da ih ne požanješ sedmerostruko.

4. Ne traži od Gospoda najviše mjesto, niti od kralja poèasno sjedalo.

5. Ne razmeæi se vrlinom pred Gospodom niti mudrošæu pred kraljem.

6. Ne traži da budeš sudac ako nemaš snage iskorijeniti nepravdu, da ne bi popustio pred moguænikom i postavio stupicu pravednosti svojoj.

7. Ne griješi prema javnom zboru, da ne izgubiš ugled u zajednici.

8. Nemoj dvaput griješiti, jer veæ zbog prvog grijeha neæeš umaæi kazni.

9. Ne reci: "Pogledat æe Bog na mnoge moje darove i primit æe Svevišnji Bog kad mu ih prinesem."

10. Ne budi malodušan u molitvi svojoj i ne zanemari dati milodar.

11. Ne preziri èovjeka turobna srca, jer onaj tko ponizuje može i uzvisiti.

12. Ne pleti prijevare bratu svojem, niti prijatelju takvo što èini.

13. Kloni se svake laži, jer od nje dobra nikakva.

14. Ne govori predugo na zboru staraca i ne ponavljaj rijeèi u molitvi svojoj.

15. Ne prezri tegobna rada ni ratarskog posla što ga je Svevišnji dao.

16. Ne ubrajaj se meðu grešnike, sjeti se da srdžba ne kasni!

17. Ponizi duboko dušu svoju, jer su vatra i crvi kazna bezbožniku.

18. Ne mijenjaj prijatelja za novac ni brata za ofirsko zlato.

19. Ne odbacuj razumne i dobre žene, jer njezina je ljupkost dragocjenija od zlata.

20. Ne zlostavljaj roba koji pošteno radi ni sluge koji ti vjerno služi.

21. Ljubi razumna roba kao sebe samog i ne uskrati mu slobode.

22. Imaš li živinèe, pazi ga; ako ti je od koristi, saèuvaj ga.

23. Imaš li djece, pouèi ih i povij im vrat za mladosti.

24. Imaš li kæeri, èuvaj im tijelo i ne pokazuj im odveæ prijazno lice.

25. Udaj kæer, i obavio si krupan posao, ali je daj èovjeku razumnu.

26. Imaš li ženu po srcu svojem, ne otpuštaj je; ako li je ne voliš, ne uzdaj se u nju.

27. Svim srcem poštuj oca svoga i ne zaboravi majèinih bolova.

28. Sjeti se da im svoj život duguješ: kako da im uzvratiš sve što uèiniše za te?

29. Svom dušom svojom boj se Gospoda i štuj njegove sveæenike.

30. Svom snagom svojom ljubi Stvoritelja svoga i ne ostavljaj slugu njegovih.

31. Boj se Boga i štuj sveæenika, daj mu dio kako ti je naloženo: prvine, naknadnice i prinos pleæaka, posvetnice i prvence svetinja.

32. I siromahu pruži ruku, da bude savršen tvoj blagoslov.

33. Budi darežljiv svakomu živom stvoru, pa ni mrtvomu ne uskrati milosti.

34. Ne uklanjaj se od onih koji plaèu, veæ s tužnim tuguj.

35. Ne zaboravi posjetiti bolesnika, jer æe te za to ljubiti.

36. U svim svojim djelima misli na svoj konac, pa neæeš nikada griješiti.

“Se quisermos colher é necessário não só semear, mas espalhar as sementes num bom campo. Quando as sementes se tornarem plantas, devemos cuidá-las para que as novas plantas não sejam sufocadas pelas ervas daninhas.” São Padre Pio de Pietrelcina