1. Sine moj, ne uskraæuj milodara siromahu i ne daj da dugo išèekuju oèi ubogoga.

2. Ne žalosti dušu gladnu i ne draži èovjeka u oskudici njegovoj.

3. Ne razdražuj srca ogorèena i ne pusti uboga da èeka na dan tvoj.

4. Ne odbij molbe nevoljnika i ne odvraæaj lice svoje od siromaha.

5. Ne odvrati pogleda svoga od potrebita i ne daj nikomu prilike da te kune.

6. Jer prokune li te tko u tjeskobi duše svoje, Tvorac æe njegov uslišiti mu vapaj.

7. Nastoj omiljeti društvu i prigni glavu pred vladarem.

8. Saslušaj siromaha i uljudno mu odzdravi;

9. izbavi potlaèena od njegova tlaèitelja i ne budi podao u svojoj presudi.

10. Budi kao otac sirotama i kao muž budi na pomoæ udovicama. I bit æeš kao sin Svevišnjemu, koji æe te ljubiti više nego tvoja majka.

11. Mudrost odgaja sinove svoje i brine se za one koji je traže.

12. Tko ljubi nju, ljubi život, i koji je rano traže ispunit æe se sreæom.

13. Tko je posjeduje baštinit æe èast, i kamo god krene, Gospod ga blagoslivlja.

14. Služe Svetomu koji njoj služe, i Gospod ljubi one koji ljube nju.

15. Tko nju posluša sudi pravedno, i tko se nje drži on je na pouzdanu.

16. Ako se u nju ufa, onda je i baštini, i ona ostaje u posjedu njegovih potomaka.

17. Jer iako u poèetku vodi putem krivudavim, nagoni ga na tjeskobu i drhtavicu, muèi ga stegom svojom dok se ne mogne u nj pouzdati, iskušava ga zapovijedima svojim,

18. a na kraju æe ga privesti pravom putu i otkriti mu svoje tajne.

19. Ako odluta, ona ga ostavlja i predaje njegovoj propasti.

20. Sine moj, pazi na prilike i èuvaj se zla, i ne stidi se samoga sebe.

21. Jer ima stid što vodi grijehu, kao i stid koji je èast i milost.

22. Ne budi pristran protiv sebe samoga i ne stidi se na svoju propast.

23. Ne susteži svoje rijeèi u pravo vrijeme i ne skrivaj svoje mudrosti.

24. Jer se u govoru oèituje mudrost i po rijeèima otkriva naobrazba.

25. Ne protivi se istini, radije se crveni zbog svojeg neznanja.

26. Ne stidi se priznati svoje grijehe i ne opiri se struji rijeke.

27. Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred moguænicima.

28. Do smrti se bori za istinu, i Gospod æe se boriti za te.

29. Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.

30. Ne budi kao lav u svojoj kuæi, a strašljivac prema svojim slugama.

31. Nek' ti ne bude ruka ispružena za primanje, a stisnuta u vrijeme vraæanja.

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina