1. Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka èuva moje zapovijedi,

2. jer æe ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstvo.

3. Neka te ne ostavljaju dobrota i vjernost, objesi ih sebi oko vrata, upiši ih na ploèu srca svoga.

4. Tako æeš steæi ugled i uspjeti pred Božjim i ljudskim oèima.

5. Uzdaj se u Jahvu svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.

6. Misli na nj na svim svojim putovima i on æe ispraviti tvoje staze.

7. Ne umišljaj da si mudar: boj se Jahve i kloni se zla.

8. To æe biti lijek tvome tijelu i okrepa tvojim kostima.

9. Èasti Jahvu svojim blagom i prvinama svega svojeg prirasta.

10. I tvoje æe žitnice biti prepune i tvoje æe se kace prelijevati novim vinom.

11. Sine moj, ne odbacuj Jahvine opomene i nemoj da ti omrzne njegov ukor.

12. Jer koga Jahve ljubi onoga i kori, kao otac sina koga voli.

13. Blago èovjeku koji je stekao mudrost i èovjeku koji je zadobio razboritost.

14. Jer bolje je steæi nju nego steæi srebro, i veæi je dobitak ona i od zlata.

15. Skupocjenija je od bisera, i što je god tvojih dragocjenosti, s njome se porediti ne mogu;

16. dug joj je život u desnoj ruci, a u lijevoj bogatstvo i èast.

17. Njezini su putovi putovi miline i sve su njene staze pune spokoja.

18. Životno je drvo onima koji se nje drže i sretan je onaj tko je zadrži.

19. Jahve je mudrošæu utemeljio zemlju i umom utvrdio nebesa;

20. njegovim su se znanjem otvorili bezdani i oblaci osuli rosom.

21. Sine moj, ne gubi to iz oèiju, saèuvaj razbor i oprez.

22. I bit æe život tvojoj duši i ures vratu tvome.

23. Bez straha æeš tada kroèiti svojim putem i noga ti se neæe spoticati.

24. Kad legneš, neæeš se plašiti, i kad zaspiš, slatko æeš snivati.

25. Ne boj se nenadne strahote ni nagle propasti kad stigne bezbožnike.

26. Jer æe ti Jahve biti uzdanje i èuvat æe nogu tvoju od zamke.

27. Ne uskrati dobroèinstva potrebitim kad god to možeš uèiniti.

28. Ne reci svome bližnjemu: "Idi i doði opet, sjutra æu ti dati", kad možeš veæ sada.

29. Ne kuj zla svome bližnjemu dok on bez straha kod tebe boravi.

30. Ne pravdaj se ni s kim bez razloga ako ti nije uèinio nikakva zla.

31. Nemoj zavidjeti nasilniku niti slijediti njegove pute,

32. jer su Jahvi mrski pokvarenjaci, a prisan je s pravednima.

33. Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika, a blagoslov u stanu pravednika.

34. S podsmjevaèima on se podsmijeva, a poniznima dariva milost.

35. Mudri æe baštiniti èast, a bezumnici snositi sramotu.

“O meu passado, Senhor, à Tua misericórdia. O meu Presente, ao Teu amor. O meu futuro, à Tua Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina