1. Ne želi mnoštva nevrijedne djece i ne raduj se bezbožnim sinovima.

2. Ma koliko ih bilo, ne veseli se njima ako nema u njih straha Gospodnjeg.

3. Ne raèunaj na njihov dug život i ne pouzdaj se u njihovu sudbinu, jer više vrijedi jedan nego tisuæu i umrijeti bez djece bolje je nego imati potomke bezbožnike.

4. Jer jedan razborit èovjek napuèi grad, a rod zlikovaca razori ga.

5. Mnogo je sliènoga vidjelo oko moje, a još više slušalo uho moje.

6. U zboru grešnièkom zapalio se oganj i u puku buntovnom raspalio se gnjev.

7. Bog nije oprostio divovima u staro doba kad se pobuniše pouzdavši se u svoju moæ.

8. Nije poštedio sugraðana Lotovih: njih se gnušao zbog oholosti njihove.

9. Nije poštedio ni puka prokletoga: oni bijahu iskorijenjeni zbog grijeha svojih.

10. Ni šest stotina tisuæa pješaka, koji propadoše zbog tvrdoæe srca svojeg.

11. Pa kad bi postojao i samo jedan tvrdoglavac, bilo bi èudo ako bi ostao bez kazne, jer i milosrðe i gnjev pripadaju Gospodu, koji može u svojoj moæi oprostiti i srdžbu iskaliti.

12. Kao što mu je milosrðe veliko, tako mu je velika i strogost; on ljudima sudi po djelima njihovim.

13. Bez kazne mu ne može uteæi grešnik s plijenom, niti je uzalud strpljivost pobožnika.

14. Širok je put njegove milosti, ali svatko dobiva prema djelima svojim.

15. #

16. #

17. Ne reci: "Sakrit æu se od Boga; tko æe misliti na mene gore u visini? Meðu tolikim mnoštvom neæe me prepoznati; što sam ja u neizmjernom stvaranju?"

18. Gle: nebo i nebesa nad nebesima, bezdan i zemlja, zadrhte kad ih Gospod pohodi.

19. Gorski vrhunci i temelji zemaljski istodobno se tresu kad na njih pogleda.

20. Ali na sve to tko æe misliti? I tko da shvati putove njegove?

21. Ima i oluja koje nitko ne vidi, skrivena je veæina njegovih djela.

22. "Pravedna djela tko æe objaviti? I tko ih oèekuje? Jer ugovor je daleko."

23. Tako misli èovjek kratke pameti, bez razbora, omamljen svojim tlapnjama.

24. Slušaj, sine moj, i steæi æeš spoznaju; upravi svoje srce rijeèima mojim.

25. Odmjereno æu ti objasniti stegu i pomno izložiti znanje.

26. Bog u poèetku stvori djela svoja i dodijeli nakon stvaranja svakomu mjesto.

27. Uredio je djela svoja za sva vremena, od njihovih poèetaka do njihove daleke buduænosti: niti gladuju, niti se trude, niti ikad napuštaju svoje dužnosti.

28. Nijedno od njih svoga bližnjega ne tlaèi i nikad ne krši njegove zapovijedi.

29. A poslije Gospod pogleda na zemlju i napuni je svojim dobrima.

30. Pokri joj površje svakojakim životinjama i sve se opet vraæa njoj.

“Se tanta atenção é dada aos bens desta Terra, quanto mais se deve dar aos do Céu? Faça, portanto, uma boa leitura espiritual, a santa meditação, o exame de consciência, e fará progresso na perfeição cristã e no amor de Jesus.” São Padre Pio de Pietrelcina