1. Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.

2. Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

3. Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braæo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,

4. tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.

5. One su najava pravednog Suda Božjega: da æete se naæi dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.

6. Jer pravo je da Bog vašim muèiteljima mukom,

7. a vama, muèenima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anðelima svoje moæi,

8. u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanðelju Gospodina našega Isusa.

9. Oni æe biti kažnjeni vjeènom propašæu, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova velièanstva,

10. kada - u onaj Dan - doðe da se proslavi u svojim svetima i da se prodièi u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedoèanstvu našemu meðu vama.

11. Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog uèini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere

12. te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.Livros sugeridos


“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.