1. Zaklinjem vas, braæo, milosrðem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje.

2. Ne suoblièujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

3. Da, po milosti koja mi je dana svakomu izmeðu vas velim: ne precjenjujte se više no što se treba cijeniti, nego cijenite se razumno, kako je veæ komu Bog odmjerio mjeru vjere.

4. Jer kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje,

5. tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu.

6. Dare pak imamo razlièite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje - neka je primjereno vjeri;

7. je li služenje - neka je u služenju; je li pouèavanje - u pouèavanju;

8. je li hrabrenje - u hrabrenju; tko dijeli, neka je darežljiv; tko je predstojnik - revan; tko iskazuje milosrðe - radostan!

9. Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro!

10. Srdaèno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretjeèite jedni druge poštovanjem!

11. U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite!

12. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani!

13. Pritjeèite u pomoæ svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!

14. Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite!

15. Radujte se s radosnima, plaèite sa zaplakanima!

16. Budite istomišljenici meðu sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlaèi što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri!

17. Nikome zlo za zlo ne vraæajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima!

18. Ako je moguæe, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

19. Ne osveæujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja æu je vratiti, veli Gospodin.

20. Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga! Èiniš li tako, ugljevlje mu ražareno zgræeš na glavu.

21. Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.

“Dirás tu o mais belo dos credos quando houver noite em redor de ti, na hora do sacrifício, na dor, no supremo esforço duma vontade inquebrantável para o bem. Este credo é como um relâmpago que rasga a escuridão de teu espírito e no seu brilho te eleva a Deus”. São Padre Pio de Pietrelcina