1. Tko smolu dira, ulijepi se, i tko se druži s oholicom, postaje kao i on.

2. Ne diži ono što ti je preteško i ne druži se s jaèim i bogatijim od sebe. Zašto staviti zajedno zemljani lonac s bakrenim? Kad ga ovaj udari, onaj se razbije.

3. Bogataš poèini zlo i još se razmeæe; siromahu se èini zlo, a on još za milost moli.

4. Ako si mu na korist, on æe te iskoristiti; a kad iznemogneš, ostavlja te.

5. Dok imaš štogod, živjet æe s tobom i oplijeniti te bez ikakve grižnje savjesti.

6. Ako mu trebaš, on ti laska; smiješi ti se i daje ti nadu. Govori ti lijepo i pita: "Što ti treba?" I postidjet æe te svojim sveèanim objedima,

7. dok te ne oplijeni dva i tri puta i na kraju te ismije. Kad te poslije vidi, prezire te i maše glavom nad tobom.

8. Èuvaj se da te ne zavedu, da te ne ponizi ludost tvoja.

9. Pozove li te velikaš, suzdrži se, i on æe te još upornije pozivati.

10. Ne nameæi se, da ne budeš odbaèen, a ne udaljuj se, da ne budeš zaboravljen.

11. Ne postupaj s njim kao s jednakim i ne vjeruj njegovoj rjeèitosti, jer te kuša rijeèima svojim i, kao u šali, on te procjenjuje.

12. Nemilosrdan je èovjek preslobodan u rijeèima, taj te neæe poštedjeti ni udaraca ni okova.

13. Èuvaj se i budi pozoran, jer hodiš sa svojom propašæu.

14. #

15. Svako živo biæe ljubi svoju vrstu i svaki èovjek svojega bližnjeg.

16. Svaki stvor drži se svoga roda, i èovjek se drži sebi sliènih.

17. Zar se družiti mogu vuk i janje? Tako i grešnik s pobožnikom.

18. Može li biti mira izmeðu hijene i psa? I mira izmeðu bogataša i siromaha?

19. Divlji su magarci plijen lavovima pustinjskim, a siromasi bogatašima.

20. Odvratna je poniznost oholici i ogavan je bogatašu siromah.

21. Kad bogataš posrne, podupru ga prijatelji, a kad siromah posrne, prijatelji ga odbacuju.

22. Kad se bogataš spotakne, mnoge ga ruke doèekuju; ako i gluposti govori, èestitaju mu. Spotakne li se siromah, odmah ga ukore, pa ako govori i razborito, ipak mu nema mjesta.

23. Kad govori bogataš, svi šute, i uzdižu zatim njegov govor do oblaka; govori li siromah, tad se pitaju: "Tko je ovaj?" i ako posrne, još ga gurnu.

24. Dobro je bogatstvo, ako je bez grijeha, a zlo je siromaštvo, kažu bezbožnici.

25. Srce mijenja lik èovjeku, bilo na dobro bilo na zlo.

26. Vedro je lice znak vesela srca; a muèan je posao smišljati izreke.

“A meditação não é um meio para chegar a Deus, mas um fim. A finalidade da meditação é o amor a Deus e ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina