1. Briga za bogatstvo izjeda tijelo, i skrb za njim odgoni san.

2. Dnevne se brige u san uvlaèe, i teška bolest ne da spavati.

3. Bogataš se muèi da skupi imetak, a kad se odmara, uživa u raskoši;

4. siromah se muèi, jer nema od èega živjeti, a kad se odmara, zapada u bijedu.

5. Tko ljubi zlato - ne ostaje bez grijeha, i tko za novcem trèi - zbog njega æe zalutati.

6. Mnogi postadoše žrtve zlata, propast im bijaše neminovna.

7. Jer ono je zamka onima koji mu žrtvuju, i svaki se nerazumni lako u nju hvata.

8. Blago bogatašu koji se našao bez krivnje i koji nije trèao za zlatom!

9. Tko je taj, da mu èestitamo, jer je izvršio èudesna djela u svom narodu?

10. Tko je tu kušnju prošao i savršen ostao, neka mu je na èast! Tko je mogao zgriješiti, a nije zgriješio, i zlo uèiniti, a nije uèinio?

11. Njegova æe dobra biti trajna, i zajednica æe slaviti dobrotu njegovu.

12. Ako si sjeo za obilan stol, ne otvaraj nad njim ždrijela svoga i ne reci: "Ima dosta na njemu!"

13. Sjeti se: oko pohlepno veliko je zlo. Je li stvoreno išta gore od takva oka? Zato ono suze roni za sve što vidi.

14. Kamo drugi gleda, ti ne pružaj ruke, da se s njim ne sukobiš u zdjeli.

15. Prosudi potrebe susjedove po svojima i budi obazriv u svemu.

16. Pristojno jedi što ti je ponuðeno i ne budi pohlepan da te ne omrznu.

17. Zbog pristojnosti prestani prvi i ne budi nezasitan, da ne sablazniš.

18. Ako i u veliku društvu sjediš, ne pružaj ruke prije ostalih.

19. Malo je dosta èovjeku dobro odgojenu i on se ne muèi na postelji svojoj.

20. Umjeren obrok - dobar san, i èovjek rano ustaje, pun svježine. A besanicu, bljuvanje i srdobolju mora pretrpjeti proždrljivac.

21. Ako si morao previše pojesti, ustani i izbljuj, i bit æe ti lakše.

22. Slušaj, sine moj, i ne preziri me, na kraju æeš shvatiti moje rijeèi. U svim djelima svojim budi umjeren i neæe te snaæi nikakva bolest.

23. Dobra ugosnika hvale usne i trajno je svjedoèanstvo darežljivosti njegove.

24. Na loša se ugosnika javno mrmlja i uporan je glas o škrtosti njegovoj.

25. U vinu se nemoj junaèiti, jer je mnoge oborilo vino.

26. Kao što se u peæi kuša ocjel, tako i u vinu srca svadljivih hvalisavaca.

27. Vino je život èovjeku ako ga pije umjereno. Kakav je život bez vina, kad je stvoreno za veselje ljudima!

28. Radost srcu i veselje duši, takvo je vino koje se pije u pravo vrijeme i u pravoj kolièini.

29. Gorèina duše spopada èovjeka koji je vina previše popio, u strasti i u gnjevu.

30. Pijanstvo u bezumnika izaziva srdžbu na vlastitu propast, umanjuje mu snagu i umnožava rane.

31. Na gozbi ne izazivaj susjeda i ne rugaj mu se ako je veseo: ne reci mu ružne rijeèi i ne kinji ga tražeæi da vrati dug.

“Comunguemos com santo temor e com grande amor.” São Padre Pio de Pietrelcina