1. Poslije njega ustade Natan da prorokuje u vrijeme Davidovo.

2. Kao što se pretilina odluèuje od prièesnice, tako bi David odabran od sinova Izraelovih.

3. Igraše se s lavom kao s jariæima i s medvjedima kao s janjcima;

4. zar nije još kao djeèak ubio diva i skinuo sramotu s naroda kad je iz praæke bacio kamen i slomio oholost Golijata?

5. Jer i on prizva Boga Svevišnjega, koji mu je dao snagu desnici, da obori junaka vješta bojevima i podigne jakost narodu svome.

6. Zato mu je dana slava od deset tisuæa, i slavljahu ga dok blagoslivljaše Gospoda, i ponudiše mu krunu slavnu,

7. jer on svuda porazi neprijatelje i uništi protivnike Filistejce i slomi silu njihovu do današnjega dana.

8. U svakome svom djelu slavio je Svetog Svevišnjeg rijeèima hvale; pjevao je svim srcem svojim i ljubio Tvorca svoga.

9. Pred žrtvenik je postavio glazbala da zvucima njihovim zasladi pjesmu.

10. Blagdanima je sjajnost dodao i savršeno uresio svetkovine, proslavljao sveto ime Gospodnje, i Svetište je odzvanjalo veæ od zore.

11. Zato mu Gospod grijehe oprosti i podiže dovijeka silu njegovu i dade mu Savez kraljevski, slavni prijestol u Izraelu.

12. Mudar ga je sin naslijedio, koji se, zbog njega, nadaleko proširio.

13. Salomon kraljevaše u vrijeme mirno, i Bog mu dade mir odasvuda, da je uzmogao sazdati Dom imenu njegovu i podiæi vjeèno Svetište.

14. Kako li si mudar bio za svoje mladosti i prepun spoznaje poput rijeke!

15. Prekrio si zemlju umom svojim i ispunio je tajanstvenim izrekama.

16. Ime ti se proèulo do dalekih otoka i stekao si ljubav svojim mirom.

17. Zaèudio si svijet pjesmama svojim, prièama, poslovicama i odgovorima.

18. U ime Gospodina Boga, koji se Bogom Izraela zove, nakupio si zlata kao kositra i namnožio srebra kao olova.

19. A slabine si svoje potom priklonio ženama i postao rob svoga tijela.

20. Ljagom si okaljao slavu svoju i oskvrnuo svoj rod, navukao si gnjev na porod svoj, i nevolju svojim potomcima.

21. Kraljevstvo se nadvoje rascijepilo: i od Efrajima izaðe pobunjena vlast.

22. Ipak Bog nije odbacio milosti svoje, niti je pogazio rijeèi svoje: izabranika svoga nije lišio potomstva te nije istrijebio roda onom koji ga je ljubio, veæ je dao Ostatak Jakovu i domu Davidovu korijen od njega.

23. I poèinuo je Salomon kraj otaca svojih, ostavivši jednog od svojih kao nasljednika, najglupljeg od èitava naroda, èovjeka bez razbora: Roboama, koji je savjetom svojim narod pobunio.

24. A zatim doðe Jeroboam, sin Nabatov, koji navede na grijeh Izraela i uputi Efrajima na put zloæe. Od tada se njihovi grijesi toliko namnožiše te ih otjeraše iz zemlje njihove.

25. Jer okušavahu svaku vrstu opaèine, sve dok ih osveta ne snaðe.





“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina