1. Tko se boji Gospoda zlo ga ne snalazi i uvijek se iz kušnje izbavlja.

2. Nije mudar tko mrzi Zakon, a tko je u njemu licemjer, ljulja se kao laða u oluji.

3. Razborit se èovjek pouzdava u Zakon, on u Zakon vjeruje kao u proroštvo.

4. Pripravi svoj govor, i tad æe te slušati; priberi znanje svoje i tad odgovori.

5. Osjeæaji su luðakovi kao kolski toèak, a misao mu je kao osovina što se okreæe.

6. Ujedljiv je prijatelj kao uspaljen konj: tko god ga zajaše on zarže.

7. Zašto je dan od dana uzvišeniji, kad im svima kroz godinu svjetlost od sunca dolazi?

8. Zato što su u misli Gospodnjoj razdijeljeni, Gospod je razluèio doba i blagdane.

9. Neke je uzvisio i posvetio, a druge uvrstio u dane obiène.

10. I svi su ljudi od blata, i Adam je od zemlje stvoren.

11. Ali ih Gospod u svojoj velikoj mudrosti razdijeli i dade im razlièite sudbine.

12. Neke je blagoslovio i uzvisio, druge posvetio i sebi približio; neke je opet prokleo i ponizio i oborio ih s mjesta njihova.

13. Kao što je glina u rukama lonèara koji je oblikuje po svojoj volji, tako su i ljudi u rukama Tvorca svoga koji im daje prema svom sudu.

14. Nasuprot zlu stoji dobro, nasuprot smrti stoji život: tako nasuprot pobožniku stoji grešnik.

15. I gledaj tako sva djela Svevišnjega, sva su po dvoje, jedno prema drugome.

16. Ja se posljednji prenuh kao onaj koji pabirèi iza beraèa;

17. ali stigoh s Božjim blagoslovom i napunih tijesak svoj kao pravi beraè.

18. Gledajte kako se nisam trudio samo za se nego za sve one koji traže pouku.

19. Oj, èujte me, glavari naroda, upravitelji opæine, poslušajte!

20. Ni sinu ni ženi, ni bratu ni prijatelju ne daj vlasti nad sobom za života svoga. Ne daj svoga blaga drugomu, da se ne pokaješ i ne zatražiš natrag.

21. Dok si živ i dok je daha u tebi, ne daj nikomu vlasti nad sobom:

22. jer je bolje da se djeca tebi mole nego da ti moliš u sinova svojih.

23. U svim djelima svojim budi gospodar i ne daj da ti se okalja èast.

24. Kad ti se završe dani života, u èasu smrti, razdijeli svoju baštinu.

25. Magarcu krma, batina i teret, a robu kruh, stega i rad.

26. Daj sluzi raditi, pa æeš naæi poèinka; pustiš li mu slobodne ruke, tražit æe slobodu.

27. Jaram i uzde savijaju šiju, a zla slugu klade i muèila.

28. Šalji ga na rad, da se ne ulijeni, jer lijenost pouèava zloæama mnogim.

29. Zaposli ga kako mu pripada, i ako ne sluša, stavi ga u okove.

30. Ali ne prelazi mjere ni prema kome i ne èini ništa nepravedno.

31. Imaš li roba, neka ti bude kao ti sam, jer si ga krvlju stekao!

32. Imaš li roba, postupaj s njim kao s bratom, jer ti je potreban kao ti sam sebi.

33. Ako ga zlostavljaš pa ti odbjegne, na kojem æeš ga putu tražiti?

“Invoquemos sempre o auxílio de Nossa Senhora.” São Padre Pio de Pietrelcina