1. Tko se osveæuje, njemu se Gospod osveæuje i dobro pazi na grijehe njegove.

2. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi æe se tvoji oprostiti.

3. Ako èovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospoda tražiti ozdravljenje?

4. Kad s èovjekom sliènim sebi nema milosrða, kako može moliti se za svoje grijehe?

5. On, koji je samo od mesa, goji osvetljivost, pa tko æe mu oprostiti grijehe?

6. Misli na konac svoj i prestani s mržnjom; sjeti se raspadanja i smrti, i vrši zapovijedi.

7. Misli na zapovijedi i ne mrzi na bližnjega i na Zavjet Svevišnjega, pa oprosti krivicu.

8. Kloni se svaðe, pa æeš manje griješiti; strastven èovjek raspaljuje svaðu.

9. Grešnik sije razdor meðu prijateljima i meðu mirne ljude baca klevetu.

10. Oganj se raspaljuje prema gorivu kojim se hrani, a svaða se širi prema silini svojoj; gnjev èovjekov ovisi o snazi njegovoj i jarost mu raste prema bogatstvu njegovu.

11. Nagla svaða raspaljuje vatru, nagla prepirka vodi u krvoproliæe.

12. Pušeš li u iskru, ona se rasplamsa, pljuneš li na nju, ona se ugasi: oboje izlazi iz usta tvojih.

13. Proklet bio došaptavaè i klevetnik, jer uništiše mnoge koji su živjeli u miru.

14. Treæi je jezik potresao mnoge i prognao ih od naroda do naroda; razorio je tvrde gradove i porušio kuæe kneževske.

15. Treæi je jezik izagnao žene èestite i lišio ih plodova trudbe njihove.

16. Tko ga sluša taj nema poèinka niti æe imati boravišta mirna.

17. Udarac bièem ostavlja masnicu, udarac jezikom lomi kosti.

18. Mnogi su pali od maèa, ali ne toliki kao od jezika.

19. Blago èovjeku koji se od njega zaštitio i nije iskusio srdžbu njegovu, koji nije nosio jarma njegova niti je bio svezan lancima njegovim.

20. Jer jaram je njegov jaram gvozdeni i lanci su njegovi lanci mjedeni.

21. Strašna je smrt koju donosi, i bolje je Podzemlje od nje.

22. Ali nema vlasti nad pobožnicima, njih ne prži plamen njegov.

23. Njegove su žrtve oni koji ostavljaju Gospoda, u njima on plamti i ne gasi se, on æe nasrnuti na njih kao lav i raznijeti ih kao pantera.

24. Gle, trnjem ogradi svoj posjed, zakljuèaj dobro svoje srebro i zlato:

25. tako i rijeèima svojim naèini mjerila i utege i ustima svojim vrata s prijevornicom.

26. Pazi da ne posrneš zbog jezika svojeg i ne postaneš plijenom onomu koji te vreba.

“Diante de Deus ajoelhe-se sempre.” São Padre Pio de Pietrelcina