1. Kad èiniš dobro, pazi komu èiniš, i tvoja dobroèinstva neæe biti uzalud.

2. Èini dobro pobožnu, i on æe ti uzvratiti, a ako ne on, onda Svevišnji.

3. Nikakvo dobro ne dolazi èovjeku u zlu ustrajnu, i koji odbija da dijeli milodare.

4. Podaj pobožniku i ne pomaži grešniku.

5. Uèini dobro poniznu i ne daj ništa bezbožnu. Uskrati mu kruh, ne daj mu ga, da ga to ne uèini jaèim od tebe; jer æe ti platiti dvostrukom opaèinom za sve dobro što si mu uèinio.

6. Jer Svevišnji prezire grešnike i osvetit æe se bezbožnicima.

7. Daruj dobromu, a uskrati pomoæ grešniku.

8. Prijatelj se ne poznaje u sreæi, a neprijatelj se ne može sakriti u nesreæi.

9. Kad je èovjek sretan, i neprijatelj mu je prijatelj, a kad je nesretan, i prijatelj ga se kloni.

10. Nikad ne vjeruj neprijatelju, jer zloæa je njegova kao kovina što rða.

11. Pa i ako ide ponizno i pogureno, jako se pazi i ne vjeruj mu. Budi prema njemu kao onaj koji uglaèava zrcalo, i vidjet æeš da rða njegova nije posve išèezla.

12. Ne meæi ga kraj sebe, da te ne istisne i zauzme tvoje mjesto. Ne posaðuj ga zdesna sebi: on æe nastojati da ti preotme sjedište, i na kraju æeš shvatiti moje rijeèi i pokajat' se zbog moje opomene.

13. Tko æe žaliti zmijara koga je zmija ujela i one koji se približuju divljim zvijerima?

14. Tako i onoga tko se druži s grešnikom i sudionik je u njegovim grijesima.

15. Dok ti èvrsto stojiš, on se ne otkriva, ali kad jednom posrneš, on æe navaliti.

16. Usnama je svojim sladak neprijatelj, ali u srcu smišlja da te u jamu baci. U oèima neprijatelju mogu biti suze, a kad mu se pruži prilika, ni krv ga neæe zadovoljiti.

17. Ako li te gdje stigne zlo, on je tu veæ prije tebe, i kao da pomaže, podmeæe ti nogu.

18. On æe mahati glavom i pljeskati rukama, mnogo æe mrmljati i razvlaèiti lice.

“No tumulto das paixões terrenas e das adversidades, surge a grande esperança da misericórdia inexorável de Deus. Corramos confiantes ao tribunal da penitência onde Ele, com ansiedade paterna, espera-nos a todo instante.” São Padre Pio de Pietrelcina