1. Kad èiniš dobro, pazi komu èiniš, i tvoja dobroèinstva neæe biti uzalud.

2. Èini dobro pobožnu, i on æe ti uzvratiti, a ako ne on, onda Svevišnji.

3. Nikakvo dobro ne dolazi èovjeku u zlu ustrajnu, i koji odbija da dijeli milodare.

4. Podaj pobožniku i ne pomaži grešniku.

5. Uèini dobro poniznu i ne daj ništa bezbožnu. Uskrati mu kruh, ne daj mu ga, da ga to ne uèini jaèim od tebe; jer æe ti platiti dvostrukom opaèinom za sve dobro što si mu uèinio.

6. Jer Svevišnji prezire grešnike i osvetit æe se bezbožnicima.

7. Daruj dobromu, a uskrati pomoæ grešniku.

8. Prijatelj se ne poznaje u sreæi, a neprijatelj se ne može sakriti u nesreæi.

9. Kad je èovjek sretan, i neprijatelj mu je prijatelj, a kad je nesretan, i prijatelj ga se kloni.

10. Nikad ne vjeruj neprijatelju, jer zloæa je njegova kao kovina što rða.

11. Pa i ako ide ponizno i pogureno, jako se pazi i ne vjeruj mu. Budi prema njemu kao onaj koji uglaèava zrcalo, i vidjet æeš da rða njegova nije posve išèezla.

12. Ne meæi ga kraj sebe, da te ne istisne i zauzme tvoje mjesto. Ne posaðuj ga zdesna sebi: on æe nastojati da ti preotme sjedište, i na kraju æeš shvatiti moje rijeèi i pokajat' se zbog moje opomene.

13. Tko æe žaliti zmijara koga je zmija ujela i one koji se približuju divljim zvijerima?

14. Tako i onoga tko se druži s grešnikom i sudionik je u njegovim grijesima.

15. Dok ti èvrsto stojiš, on se ne otkriva, ali kad jednom posrneš, on æe navaliti.

16. Usnama je svojim sladak neprijatelj, ali u srcu smišlja da te u jamu baci. U oèima neprijatelju mogu biti suze, a kad mu se pruži prilika, ni krv ga neæe zadovoljiti.

17. Ako li te gdje stigne zlo, on je tu veæ prije tebe, i kao da pomaže, podmeæe ti nogu.

18. On æe mahati glavom i pljeskati rukama, mnogo æe mrmljati i razvlaèiti lice.Livros sugeridos


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina

Newsletter

Receba as novidades, artigos e noticias deste portal.