1. Ali je drukèije s onim koji posveæuje dušu svoju i razmišljanje svoje Zakonu Svevišnjega, istražuje mudrost drevnu i bavi se proroštvima.

2. On pamti govore glasovitih muževa i prodire u tanèine mudrih izreka;

3. istražuje skriveni smisao poslovica i bavi se tajnama prispodoba.

4. On služi meðu velikašima i viða se u prisutnosti vladara, putuje po zemljama drugih naroda, iskušava dobro i zlo meðu ljudima.

5. U zoru srce svoje uzdiže Gospodu, Stvoritelju svome, moli se pred Svevišnjim: na molitvu otvara usta i moli milost za grijehe svoje.

6. Ako to veliki Gospod hoæe, napunja ga duhom razbora i on daždi rijeèima mudrosti i molitvom slavi Gospoda.

7. Gospod upravlja savjetom i spoznajom njegovom, a on razmišlja o otajstvima Gospodnjim.

8. On izlaže pouku koju je primio i hvali se Zakonom Saveza Gospodnjeg.

9. Mnogi hvale umnost njegovu, nikad neæe u zaborav pasti niti æe mu spomen ikad propasti, nego æe mu ime živjeti od pokoljenja do pokoljenja.

10. Narodi æe proglasiti mudrost njegovu i hvalom æe ga slaviti zajednica.

11. Ako dugo živi, ime mu nadvisuje tisuæe ostalih, a ako umre, i to æe dostajati.

12. Još jednom želim iznijeti misli svoje jer sam njima ispunjen kao mjesec pun.

13. Slušajte me, djeco pobožna, i cvjetajte kao ruža što nièe na obali toka vodenog.

14. Mirišite kao miris tamjanov, cvatite kao ljiljanov cvijet, širite miris i pjesmu pjevajte, slavite Gospoda za sva djela njegova.

15. Dajte slavu imenu njegovu, hvalite ga i slavite pjesmama i harfom i ovako mu u pohvalu recite:

16. Kako su velièanstvena sva djela Gospodnja! I sve se naredbe njegove pravovremeno izvršuju. Ne smije se pitati: "Što je ovo? Zašto to?" jer sve æe dobro doæi u svoje vrijeme.

17. Na rijeè njegovu voda se kao nasip zaustavlja, i na besjedu usta njegovih nastaje spremište voda.

18. Kad on zapovjedi štogod, volja mu se ispunja i nitko ne može umanjiti njegovo spasenje.

19. Pred njim su djela svakog stvora i ništa nije skriveno oèima njegovim.

20. Njegov se pogled pruža od vjeènosti do vjeènosti i ništa nema èudesno pred oèima njegovim.

21. Ne smije se reæi: "Što je ovo? I zašto to?" jer sve što je stvoreno svrhu ima.

22. Kao što se blagoslov njegov prelijeva poput rijeke i natapa zemlju kao poplava,

23. tako je srdžba njegova baština narodima, kao kad je vode pretvorio u sol.

24. Kao što su njegovi putovi ravni pobožnicima, tako su neprohodni opakima.

25. Kao što je od poèetka stvoreno dobro za dobre, tako i zlo za opake.

26. Najvažnije su potrebe ljudima za život voda i vatra, željezo i sol, brašno pšenièno, mlijeko i med, sok grožða, ulje i odijelo:

27. sve je to dobro dobrima, a pretvara se u zlo zlima.

28. Ima vjetrova za kaznu stvorenih, sazda ih kao bièeve bijesa svoga; oni æe u vrijeme svršetka snagu razviti i umiriti gnjev svoga Stvoritelja.

29. Vatra i tuèa, glad i kuga - sve je to za kaznu stvoreno.

30. Oènjaci u zvijeri, štipavci i guje, i osvetni maè na propast bezbožnicima

31. vesele se zapovijedi njegovoj i pripravno èekaju na zemlji: i kad vrijeme doðe, ne opiru se rijeèi njegovoj.

32. Stoga bijah od poèetka osvjedoèen pa razmislih i zapisan u knjigu:

33. "Sva su djela Gospodnja dobra, svakoj potrebi Gospod u pravo vrijeme udovoljava."

34. Ne smije se reæi: "Ovo je gore nego ono", jer sve je dobro u pravi èas.

35. A sad iz puna srca i usta zapjevajte i blagoslovite ime Gospodnje!

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina