1. Sine moj, ako si griješio, nemoj više; a za prijašnje grijehe moli oproštenje.

2. Bježi od grijeha kao od zmije, jer ako se primakneš, ujest æe te. Kao u lava zubi su njegovi: ljudima život oduzimaju.

3. Svako je bezakonje kao dvosjekli maè koji nanosi rane neizljeèive.

4. Okrutnost i nasilje pustoše dvorce, a tako se ruše i kuæe oholica.

5. Molitva iz usta siromaha ide pravo u uši Božje i presuda æe brzo stiæi.

6. Tko mrzi ukor ide stopama grešnièkim, a tko se boji Gospoda obratit æe se u srcu svojem.

7. Jezièavac se poznaje nadaleko, ali uman èovjek predviða njegov pad.

8. Tko sebi gradi kuæu tuðim blagom, kao da skuplja kamenje za vlastiti grob.

9. Zbor je bezakonièki kao hrpa kuèina: završit æe u ognju plamenom.

10. Put je grešnièki dobro poploèen, ali se zavšava u ponoru Podzemlja.

11. Tko èuva Zakon, gospodar je svojim strastima, i savršenstvo straha Gospodnjeg mudrost je.

12. Ne stjeèe pouku tko nije nadaren, ali gdjekad nadarenost umnaža gorèinu èovjekovu.

13. Spoznaja mudraèeva prelijeva se kao poplava, a savjet mu je kao vrelo živo.

14. Srce je bezumnikovo kao vrè razbijen koji ne drži nikakve spoznaje.

15. Kad uman èovjek èuje mudru rijeè, pohvali je i drugu doda; a èuje li je bezumnik, ruga joj se i baca je iza svojih leða.

16. Pripovijedanje je bezumnikovo kao teret na putu, a milina je slušati razborita èovjeka.

17. Rijeè se razumna èovjeka traži u zboru i o rijeèima se njegovim razmišlja u srcu.

18. Kao kuæa u ruševinama, takva je mudrost luðaka, i znanje je nerazumnog kao besmislica.

19. Stega je bezumniku kao negve na nogama i kao okovi na njegovoj desnici.

20. Luðak se smije punim grlom, a uman se èovjek tiho osmjehne.

21. Stega je razumnu èovjeku kao ures zlatni i kao narukvica njegovoj desnici.

22. Bezumnikova noga žuri se u kuæu, a iskusan èovjek stidljivo prilazi.

23. Bezumnik kroz vrata viri u kuæu, a odgojen èovjek èeka vani.

24. Znak je lošeg odgoja prisluškivati na vratima, i razborit se èovjek toga srami.

25. Usne brbljavaca ponavljaju tuðe rijeèi, a rijeèi mudrih pomno su odmjerene.

26. Luðacima je srce u ustima, a mudracima su usta u srcu.

27. Kad bezbožnik proklinje neprijatelja, onda proklinje samog sebe.

28. Klevetnik kalja samog sebe i mrzak je u susjedstvu.

“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina