1. Ljubite pravednost, vi suci zemaljski, pravednim mislima mislite o Gospodinu i tražite ga u jednostavnosti srca.

2. Jer njega nalaze koji ga ne iskušavaju i otkriva se onima koji mu ne uskraæuju svoju vjeru.

3. A podmukle misli otuðuju od Boga i iskušavana Svemoæ posramljuje bezumnike.

4. Jer mudrost ne ulazi u dušu opaku i ne nastanjuje se u tijelu grijehu podložnu.

5. Jer sveti duh pouke bježi od prijevare i uklanja se od misli bezumnih i uzmièe kad se nepravda pojavi.

6. Jer mudrost je duh èovjekoljubiv, ali hulniku neæe oprostiti njegovih rijeèi, jer Bog pronièe bubrege njegove, istinski mu srce nadzire i sluša njegove rijeèi.

7. Doista duh Gospodnji ispunja svemir, i on, koji drži sve, zna i sve što se govori.

8. Zato ne ostaje skriven tko nepravedno govori niti æe ga mimoiæi osvetnièka pravda.

9. Jer se namisli bezbožnikove toèno ispituju i glas rijeèi njegovih ide sve do Gospoda da se kazne bezakonja njegova.

10. Jer postoji uho ljubomorno koje èuje sve i ne izmièe mu ni glasak najtišeg gunðanja.

11. Èuvajte se isprazna gunðanja i èuvajte jezik od opakih rijeèi, jer i najtajnija rijeè nije bez uèinka, a lažljiva usta ubijaju dušu.

12. Ne trèite za smræu stranputicama života svojeg i ne navlaèite na se propast djelima ruku svojih.

13. Jer Bog nije stvorio smrt niti se raduje propasti živih.

14. Veæ je sve stvorio da sve opstane, i spasonosni su stvorovi svijeta, i u njima nema smrtonosna otrova. I Podzemlje ne vlada zemljom,

15. jer pravednost je besmrtna.

16. Ali bezbožnici dozivaju smrt i rukama i rijeèju i za njom ginu smatrajuæi je prijateljem i s njome ugovor sklapaju, dostojni da joj pripadaju.
“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina