1. Ne budi ljubomoran na svoju ljubljenu ženu i ne uèi je pakosti na svoju štetu.

2. Ne prepuštaj se posve ženi, da ona potpuno ne zavlada tobom.

3. Ne približuj se bludnici, da ne padneš u zamke njezine.

4. Ne druži se s pjevaèicom, da te ne smete umijeæem svojim.

5. Ne upiri pogled u djevicu, da ne bi bio kažnjen zajedno s njom.

6. Ne daj bludnici svoje duše, da ne izgubiš imetak svoj.

7. Ne obziri se po gradskim ulicama i ne skitaj se pustim zakucima.

8. Odvrati pogled svoj od ljupke žene i ne gledaj tuðu ljepotu. Mnoge veæ zavede ženina ljepota, koja želju raspaljuje kao vatru.

9. Ne sjedaj nikad s udatom ženom i zajedno s njom ne pij vina, da ti srce ne podlegne njezinim dražima i da u strasti svojoj ne srneš u propast.

10. Ne odbacuj starog prijatelja, jer mu novi neæe biti jednak. Nov prijatelj, vino novo; kad ostari, piješ ga s užitkom.

11. Ne zavidi grešniku na uspjehu, jer ne znaš kakav æe mu kraj biti.

12. Ne naslaðuj se onim èime i bezbožnici; sjeti se da im sreæa neæe trajati do Podzemlja.

13. Drži se daleko od èovjeka koji je kadar ubiti, i neæe te progoniti strah od smrti. Ako mu se približiš, dobro se pazi da te ne liši života. Znaj da meðu zamkama hodiš i kroèiš po kruništu zidina gradskih.

14. Koliko možeš, druži se sa svojim bližnjim i savjetuj se s mudracima.

15. Za razgovor traži razborite ljude, i tvoje rijeèi nek' su po Zakonu Svevišnjeg.

16. Jedi kruh svoj s pravednicima i u strahu Gospodnjem neka je tvoj ponos.

17. Djelo vještih ruku zaslužuje hvalu, a knez naroda mora biti vièan govoru.

18. Užas je gradu èovjek jezièav, a brbljavac je omražen.

“Combata vigorosamente, se está interessado em obter o prêmio destinado às almas fortes.” São Padre Pio de Pietrelcina