1. Troje mi je drago, a milo je i Gospodu i ljudima: sloga meðu braæom, prijateljstvo meðu susjedima, muž i žena koji se vole.

2. A tri vrste ljudi mrzi duša moja i veoma mi je oduran život njihov: ohol siromah i lažljiv bogataš i razbludan starac koji nema razbora.

3. Ako za mladosti nisi ništa sabirao, kako æeš išta naæi u starosti?

4. Kako lijepo pristaje sijedoj kosi zdrava rasudba i starcima savjet znalaèki!

5. O, kako je lijepa mudrost u staraca i promišljen savjet odliènika!

6. Veliko je iskustvo kruna starcima, i strah je Gospodnji istinska slava njihova.

7. Devetero smatra srce moje blaženim, a deseto mi je sad na jeziku: èovjek koji se djeci svojoj raduje i koji doživi pad neprijatelja svojih.

8. Blago mužu koji živi sa ženom razumnom i koji ne ore s volom i magarcem, i koji nije pogriješio jezikom svojim, i koji ne služi od sebe nevrednijemu.

9. Blago onomu koji je stekao razboritost i koji pripovijeda ušima pozornim.

10. A kako je velik onaj koji je našao mudrost, ali nitko ne nadmašuje onoga koji se boji Gospoda.

11. Strah je Gospodnji iznad svega; i tko ga ima, s kime se može usporediti?

12. #

13. Svaka rana, samo ne rana srca! I svaka opaèina, samo ne opaèina ženina!

14. Svaka nesreæa, samo ne nesreæa od mrzitelja! I svaka osveta, samo ne osveta neprijateljska!

15. Nema otrova nad otrovom zmijskim niti mržnje od mržnje neprijateljske.

16. Volim više živjeti s lavom i sa zmajem nego živjeti sa ženom opakom.

17. Pakost ženi nagrðuje lik i mraèi joj lice kao u medvjeda.

18. Kad meðu susjedima sjedi joj muž, on i nehotice gorko uzdiše.

19. Malena je svaka zloæa prema zloæi ženskoj: neka je snaðe kob grešnièka!

20. Kakav je pješèani brijeg nogama staraèkim, takva je jezièava žena mirnu mužu.

21. Ne daj se zavesti ljepotom ženskom i ne žudi za ženom.

22. Velik je jad, sramota i ruglo kad žena uzdržava muža svog.

23. Srce poniženo, lice pomraèeno i rana u srcu - to je žena opaka. Ruke lomne i klecava koljena, takva je žena koja ne usreæuje muža svoga.

24. Od žene je grijeh poèeo i zbog nje svi umiremo.

25. Ne daj vodi pukotine niti zloj ženi slobode jezika.

26. Ako ne èini kao što joj pokažeš, otpusti je od sebe.

“Enquanto tiver medo de ser infiel a Deus, você não será’. Deve-se ter medo quando o medo acaba!” São Padre Pio de Pietrelcina