1. Troje mi je drago, a milo je i Gospodu i ljudima: sloga meðu braæom, prijateljstvo meðu susjedima, muž i žena koji se vole.

2. A tri vrste ljudi mrzi duša moja i veoma mi je oduran život njihov: ohol siromah i lažljiv bogataš i razbludan starac koji nema razbora.

3. Ako za mladosti nisi ništa sabirao, kako æeš išta naæi u starosti?

4. Kako lijepo pristaje sijedoj kosi zdrava rasudba i starcima savjet znalaèki!

5. O, kako je lijepa mudrost u staraca i promišljen savjet odliènika!

6. Veliko je iskustvo kruna starcima, i strah je Gospodnji istinska slava njihova.

7. Devetero smatra srce moje blaženim, a deseto mi je sad na jeziku: èovjek koji se djeci svojoj raduje i koji doživi pad neprijatelja svojih.

8. Blago mužu koji živi sa ženom razumnom i koji ne ore s volom i magarcem, i koji nije pogriješio jezikom svojim, i koji ne služi od sebe nevrednijemu.

9. Blago onomu koji je stekao razboritost i koji pripovijeda ušima pozornim.

10. A kako je velik onaj koji je našao mudrost, ali nitko ne nadmašuje onoga koji se boji Gospoda.

11. Strah je Gospodnji iznad svega; i tko ga ima, s kime se može usporediti?

12. #

13. Svaka rana, samo ne rana srca! I svaka opaèina, samo ne opaèina ženina!

14. Svaka nesreæa, samo ne nesreæa od mrzitelja! I svaka osveta, samo ne osveta neprijateljska!

15. Nema otrova nad otrovom zmijskim niti mržnje od mržnje neprijateljske.

16. Volim više živjeti s lavom i sa zmajem nego živjeti sa ženom opakom.

17. Pakost ženi nagrðuje lik i mraèi joj lice kao u medvjeda.

18. Kad meðu susjedima sjedi joj muž, on i nehotice gorko uzdiše.

19. Malena je svaka zloæa prema zloæi ženskoj: neka je snaðe kob grešnièka!

20. Kakav je pješèani brijeg nogama staraèkim, takva je jezièava žena mirnu mužu.

21. Ne daj se zavesti ljepotom ženskom i ne žudi za ženom.

22. Velik je jad, sramota i ruglo kad žena uzdržava muža svog.

23. Srce poniženo, lice pomraèeno i rana u srcu - to je žena opaka. Ruke lomne i klecava koljena, takva je žena koja ne usreæuje muža svoga.

24. Od žene je grijeh poèeo i zbog nje svi umiremo.

25. Ne daj vodi pukotine niti zloj ženi slobode jezika.

26. Ako ne èini kao što joj pokažeš, otpusti je od sebe.
Livraria Católica

Conheça esses e outros livros em nossa livraria.
“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina