1. Tko se drži Zakona umnožava svoje žrtve. Tko vrši zapovijedi prinosi žrtve prièesnice.

2. Tko pokazuje razboritost prinosi brašneni cvijet. Tko daje milostinju prinosi žrtvu zahvalnicu.

3. Milo je Gospodu kad tko odstupa oda zla i okajnicu prinosi tko odstupa od nepravde.

4. Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku, jer to sve biva prema zapovijedi.

5. Žrtva pravednikova ukrašava žrtvenik i miomiris njezin dolazi pred Svevišnjeg.

6. Ugodna je žrtva pobožna èovjeka i njezin se spomen ne zaboravlja.

7. Darežljivim srcem èasti Gospoda i ne škrtari prvinama što ih prinosiš.

8. Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja i s radošæu posveæuj desetinu.

9. Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade, darežljivo i koliko možeš.

10. Jer sve Gospod plaæa i vratit æe sedmerostruko.

11. Ne podmiæuj ga, jer on ne prima mita. I ne uzdaj se u žrtvu nepravednu,

12. jer je Gospod sudac i ne gleda tko je tko.

13. Nije pristran na štetu siromahovu i sluša molitvu potlaèenoga.

14. Ne prezire jauk siroèeta ni udovice kad izlijeva svoj bol.

15. Ne teku li udovici suze niz lice i ne optužuje li jaukom onoga koji ih uzrokuje?

16. Tko Boga služi svim srcem svojim bit æe uslišan, jer njegove se molbe dižu do oblaka.

17. Molitva poniznog prodire kroz oblake i on nema mira dok ona ne doðe do Boga

18. i ne popušta dok ga Svevišnji ne pogleda, pravedno ne presudi i pravdu ne uspostavi.

19. I Gospod neæe oklijevati niti æe odgaðati

20. dok ne satre bedra nasilnicima i ne osveti se narodima,

21. ne iskorijeni mnoštvo oholica i ne slomi žezlo opakima;

22. dok ne plati svakome po djelu njegovu i ne prosudi èine ljudske prema namisli njihovoj;

23. dok ne svrši parbu puka svojega i ne obraduje ga milošæu svojom.

24. Dobra je milost u doba nevolje kao oblak kišonosan u vrijeme sušno!

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina