1. Mudar vladar odgaja svoj narod u stezi, i uredna je vlada razborita èovjeka.

2. Kakav je vladar, takvi su i èinovnici; i kakav je gradski upravitelj, takvi mu i graðani.

3. Neobuzdan kralj upropašæuje svoj narod, a svoj napredak duguje grad razboritosti vladara.

4. Vlast nad zemljom u rukama je Gospodnjim: Gospod joj u pravo vrijeme postavlja pravog èovjeka.

5. Uspjeh je èovjekov u Božjoj ruci, i zakonodavcu Bog daruje èast.

6. Ne budi kivan na svoga bližnjeg ni zbog kakve nepravde i ne èini ništa nepravedno.

7. Mrska je oholost i Gospodu i èovjeku, a nepravda je odvratna obojici.

8. Vlast prelazi od jednog naroda drugomu zbog nepravde, nasilja i novca.

9. Što se toliko oholi prah i pepeo - kad veæ za života ima crvljiva crijeva?

10. Duga bolest srdi lijeènika; tko je danas kralj, sutra umire.

11. Kad èovjek umre, baštini gnjilež, grabežljive zvijeri i crve.

12. Oholost poèinje kad èovjek otpadne od Gospoda i srcem se odmetne od svoga Stvoritelja.

13. I jer je poèetak oholosti grijeh, tko se njoj oda, širi gnusobu. Gospod ih zbog toga kažnjava èudesnim kaznama i potpuno uništava.

14. Gospod je srušio prijestolja silnika i potlaèene posadio na mjesto njihovo.

15. Gospod je iskorijenio oholice i posadio ponizne na mjesto njihovo.

16. Gospod je porazio zemlje poganske i razorio ih do samog temelja.

17. Neke je od njih odveo i uništio i zbrisao njihov spomen s lica zemlje.

18. Oholost nije stvorena za èovjeka, ni srdžba bijesna za rod ženin.

19. Koji je rod dostojan èasti? Ljudski rod. Koji je rod dostojan èasti? Onaj koji se boji Gospoda. Koji rod prezir zaslužuje? Ljudski rod. Koji rod prezir zaslužuje? Onaj koji krši Zakon.

20. Meðu braæom je glavar dostojan èasti; koji se Gospoda boje, u èasti su pred njim.

21. #

22. Nek' se bogat, plemenit i siromah ponose strahom Gospodnjim.

23. Ne valja prezirati razborita siromaha niti èastiti grešnika.

24. Poglavar, vladar i moænik dostojni su èasti, ali nema veæeg od onog koji se boji Gospoda.

25. Mudru robu služe slobodnjaci, i razborit se èovjek ne tuži.

26. Odviše ne mudruj radeæi svoj posao i ne hvastaj se kad si u stisci.

27. Bolji je koji radi i živi u izobilju nego tko se hvasta a nema od èega živjeti.

28. Sine, poniznošæu èasti samog sebe i cijeni sebe svojom pravom cijenom.

29. Tko æe opravdati onoga tko sam sebi nepravdu nanosi i èastiti onoga koji samog sebe prezire?

30. Siromaha èaste zbog njegova razuma i bogataša zbog njegova bogatstva.

31. Koga èaste u siromaštvu njegovu, koliko više u bogatstvu! Koga preziru u bogatstvu, koliko još više u siromaštvu!

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina